Sæby

Temamøde for råds-formænd

} ØSTERVRÅ: For at få et indblik i, hvordan Sæby Kommunes fire Bruger-Pårørdenderåd fungerer, havde Sæby Byråds socialudvalg inviteret formænd og næstformænd samt Ældrerådet til et temamøde på Sæby Rådhus. Ældrerådets formand Inger Persson fortalte om Bruger - Pårørenderådets funktion siden opstarten i 2002. Hun kom bl.a. ind på et temamøde, som Ældrerådet arrangerede i 2004 for at sætte fokus på nogle af de problemstillinger, der dukker op på alle Bruger-Pårørenderådenes møder. Det netop afviklede møde blev meget konstruktivt for alle. På den baggrund venter socialudvalget, at det vil blive fulgt op og gentaget.