Lokalpolitik

Temamøde om Aabybro Hallen

Handels- og Erhvervsforening og borgerforening med ideer til forbedring af byen

AABYBRO:Bedre trafikforhold, forskønnelse af området ved søen, skovrejsnng samt en større og bedre udnyttelse af Nordjyllands MedieCenter som et medborgerhus. Det var nogle af forslagene fra AabybroBorgerforening og Aabybro Handels- og Erhvervsforening, da de præsenterede deres ønsker for de lokale politikere. Det skete som et led i den opfølgning på forårets borgermøder, som kommunen er i gang med, inden byrådet skal tage stilling til og prioritere mellem ønskerne ud fra midlerne i den afsatte udviklingspulje på en million kroner. - Foreningernes ide om at inddrage og benytte mediecentret mere, end vi gør idag, er en god ide.Den vil vi tage med, når byrådet til marts skal holde temamøde om Aabybro Hallen og lokalekapaciteten, siger borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). På temamødet skal debatteres forbedringer af blandt andet køkkenfacaliteter i hallen samt behovet for at udvide halkapaciteten i byen, oplyser han. Politikerne lovede også foreningerne at skrive til Nordjyllands Amt for at pege på opførelsen af en rundkørsel i krydset mellemToftegårdsvej og Brogaardsvej som den rette løsning af de trafikale problemer. Der er nemlig ikke tillid til, at amtets forslag om en indsnævring af omfartsvejen vil forhindre de mange ulykker i krydset. Desuden blev byfornyelsen af Østergade kritiseret for ikke at tage tilstrækkeligt med hensyn til cykelister, som føler sig klemt af bilerne i trafikken. -Den erfaring vil vi tage med i næste etape af byfornyelsen,siger Ole Lykkegaard Andersen. Desuden vil foreningernes ønske om bedre vedligeholdelse af samt lys på stien rundt om søen bliver taget med i byrådets prioritering. Samtidig understregede borgerforeningen behovet for en bynær skov. Derfor bør kommunen arbejde på skovrejsning et andet sted nær Aabybro by,såfremt planerne om skovrejsning øst for byen ikke lykkes. Endelig fremførte borgerforeningen samt handels- og erhvervsforeningen behovet for renovering og udvidelse af Aabybro IFs klubhus på Viaduktvej grundet en stor søgning fra ungdomsmedlemmer.