temp-team får afdeling i Hjørring

Firmaer kan købe sig hjælp til ansættelser - enten til faste job eller vikariater

HJØRRING:I bestræbelserne på at være tæt på kunderne har personaludvælgelses- og vikarbureauet temp-team besluttet sig for at oprette et kontor i Hjørring, der skal betjene firmaets kunder i Vendsyssel. Firmaet er ved at finde et kontor med central beliggenhed og regner med at åbne i løbet af august eller september. Firmaet, der har eksisteret i 24 år, er det største dansk registrerede rekruteringsbureau. I 18 år haft temp-team haft kontor i Aalborg, og herfra har man dækket kunderne i Vendsyssel. Nu er tiden kommet til at oprette et kontor i Hjørring. Analyser firmaet har udarbejdet, har vist at der er behov herfor. Der er afdelinger i 17 danske byer heraf 10 i Jylland. Med kontoret i Hjørring bliver der 18 afdelinger - 11 i Jylland. I alt formidler virksomheden, der også har afdelinger i udlandet, 32.000 vikariater og 800-1000 fast jobs i Danmark om året. Og firmaet dækker bredt fra industri, lager, kontor til administrationsjobs. - Kvalitet i udvælgelsen af vikarer eller faste medarbejdere er centralt for temp-team. Vi arbejder på, at såvel vikarer som aftagere af dem bliver tilfredse. Derfor går vi i dybden med hver kandidat for at sikre os, at profilerne matcher, oplyser regionschef Preben Askjær. Vi gør, hvad vi kan for at sikre os, at vi finder de rigtige personer til de rigtige stillinger. - Vi har et stort lokalkendskab, hvad angår de virksomheder vi betjener, og det gælder også vores emnebank. Vikarbranchen udgør et stærkt voksende marked. Det skyldes, at mange virksomheder tilpasser sig med et minimum af medarbejdere, for så at bruge vikarer i spidsbelastede situationer. Herhjemme udgør vikarer 0,2-0,25 pct. af arbejdsstyrken, mens antallet af vikarer i England, Tyskland og Holland udgør fire til fem pct. af arbejdsstyrken. i USA er man oppe på, at hver femte medarbejder er ansat på vikarbasis. Det er temp-team, der sørger for, at vikarerne ansættes efter gældende overenskomster. Virksomhederne slipper for alt besvær, og betaler kun, for den ydelse, de får stillet til rådighed. Og de er sparet for den tidsmæssige procedure, der er forbundet med en ansættelse. Stein-Erik Linna, der er afdelingschef i Aalborg, skal sammen med kunde- og personalekonsulent Catrin Bystrøm lede kontoret i Hjørring. Efter behov kan personalet på Aalborg-kontoret indgå i arbejdet i Vendsyssel.