Tennis er igen på vej frem

GISTRUP:Der var masser af optimisme og planer for fremtiden, da LKB-Gistrups tennisafdeling onsdag aften havde afdelingsmøde. Efter renoveringen af banerne forrige år og istandsættelsen af hegn og stolper er der nu kun en hårdt tiltrængt udskiftning af de wirer, der holder hegnene, tilbage. Fra de fremmødte var der ønsker om at få et mindre hus at opholde sig i i nærheden af banerne for at kunne skifte tøj eller få en kop kaffe, når det ikke lige er udevejr. Formanden Søren Dahl omtalte i sin beretning at afdelingen nu talte 128 medlemmer, og det er igen en fremgang i forhold til sidste år. En meget væsentlig del af stigningen skyldes dog, at tennis nu er kommet med ind under familiekontingentet, og netop det har givet administrative problemer. Sæsonen 2002 vil blive husket for den lange varme sommer, og det store fremmøde til instruktionsaftenerne med Herman Karlsen i forsommeren. Det er således ikke hvert år at det er nødvendigt at reservere baner sidst i september og pille vindsejlene ned i slutningen af november. Også økonomisk har det været et godt år med et overskud i en størrelsesorden af 5000 kroner, men trods medlemsfremgangen er der plads til flere og derfor blev det foreslået at sælge timer til NOVI, Nykredit og Amtsgården med flere for at få dækket kapaciteten bedre ind. Under de efterfølgende valg til afdelingsbestyrelsen blev formand Søren Dahl og næstformand Herman Karlsen genvalgt. Der blev efterfølgende ikke sat navne på øvrige bestyrelsesmedlemmer, men tre aktive spillere har lovet at være behjælpelige med konkrete opgaver.