Tennis-samarbejde i Ny Hjørring

I næste uge mødes klubber for at udvide samarbejdet

Tors­dag er alle ten­nis­klub­ber i Ny Hjør­ring Kom­mu­ne ind­budt til møde om et frem­ti­digt sam­ar­bej­de. ar­kiv­fo­to: hans ravn

Tors­dag er alle ten­nis­klub­ber i Ny Hjør­ring Kom­mu­ne ind­budt til møde om et frem­ti­digt sam­ar­bej­de. ar­kiv­fo­to: hans ravn

SINDAL:I maj 2006 i Sindal Tennisklub blev der taget hul på, hvordan tennisklubberne i Nordvestvendsyssel i fællesskab kan overgå til den nye storkommune. Der blev diskuteret de meget forskellige betingelser, klubberne har haft, og hvordan de sammen kunne arbejde mod et fælles mål, og i næste uge arbejdes der videre med planerne om samarbejdet. Torsdag 26. oktober er alle tennisklubber i Ny Hjørring Kommune indbudt til møde om det videre samarbejde. Her vil man forsøge at lave et fælleskommunalt ”Tennisråd”, hvor der vil blive diskuteret nedsættelse af arbejdsgrupper og udvalg med henblik på udbyggelse af det videre samarbejde. Mottoet må være ”vi når længst, hvis vi står sammen”, forklarer Birgit Ejsing, Sindal Tennisklub. Flere med Tennisklubberne fra Ny Brønderslev og Ny Frederikshavn er også indbudt. Dels for at lægge op til et samarbejde på tværs af kommunegrænser, dels som et forsøg på at inspirere dem til et lignende samarbejde. - Over sommeren har vi fra flere klubbers side haft stor gavn af det samarbejde, som blev indledt på mødet i maj. Klubberne fra Tversted og Sindal har på voksensiden afholdt flere fælles ”fidusturneringer”, og for ungdomsspillerne blev der arrangeret Tversted-Cup og Soldal-Cup til stor fornøjelse for alle. Et stort ønske er, at der arrangeres mange flere af den slags stævner i nærområdet. Det er et spørgsmål om, at vi får lavet et udvalg, som kan få det sat i system, forklarer Birgit Ejsing. Indendørs baner I august var repræsentanter fra fire klubber samlet i Hirtshals, men arrangementet måtte dog afbrydes på grund af regn. Det hindrede dog ikke, at spillet kunne fortsætte indendørs, hvor deltagerne fik prøvet at spille minitennis - en disciplin som var ny for de fleste. - Det blev den direkte anledning til, at der i vinterhalvåret nu er arrangeret en række minitennisstævner på udvalgte lørdage og søndage. Stævnerne vil blive afholdt i hallerne i Astrup, Bindslev og Hirtshals. Minitennis er et forsøg på at fastholde vores medlemmer, men måske kan man også trække nye til. Man behøver nemlig ikke være medlem af en tennisklub for at kunne deltage. Minitennis spilles på badmintonbanerne. Der spilles med almindelig tennisketcher og efter almindelige tennisregler. Forskellen er, at den lille gule tennisbold er skiftet ud med en lidt større skumbold. Stævnerne er for både børn og voksne, forklarer Birgit Ejsing. - I vintersæsonen er mulighederne ellers sparsomme. Der er ingen tvivl om, at mange flere ville spille indendørs, hvis muligheden var tilstede. Man kunne da håbe, at man i forbindelse med Park Vendia overvejer at lave endnu et par baner, siger Birgit Ejsing.