Tennis viger for anlæg a la Teletubbies

Aalestrup er på vej til at få bevægelsespark for børn og voksne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Rosenparkens pavillon bliver nærmeste nabo til den planlagte park.

Teletubbies i stedet for tennis. Det kan blive sagen i Aalestrup, hvis byens ny borgerforening får held til at føre et nyt projekt om "bevægelsespark" ud i livet. For den er faktisk inspireret af de engelske Teletubbies, idet tanken er at lave et Teletubbies-landskab kombineret med bevægelsesredskaber, som placeres i bakkedal og på bakketop - alt efter størrelse og funktion. Men som altid til den slags projekter skal der penge til, og dem er borgerforeningen i fuld gang med at indsamle og har i den forbindelse sat Søren Christensen fra Nørager på opgaven med at skaffe midler fra fonde, EU med flere. - Vi har også haft møde med kommunen og oplevede her stor velvilje, så det tegner lovende for projektets gennemførelse, siger en af "projektmagerne", Morten Elkjær. Den planlagte bevægelsespark bliver nabo til Rosenparken i Aalestrup, og det er tanken at få et tæt samarbejde med den. Området, hvor parken skal etableres, er det areal, hvor de nuværende tennisbaner langs vejen op til Rosenparken ligger. - Det er muligt at udvide det i "bredden", så vi får et ganske stort areal til bevægelsesparken, som i kraft af sin beliggenhed ved Rosenparken kan være en løftestang for den - og omvendt. Så de to parker vil kunne spille fint sammen og tiltrække et bredt publikum, konstaterer Morten Elkjær. Desuden ventes det, at parken også kan give den nærliggende campingplads et "boost". Grundtanken bag projektet er at skabe en bevægelsespark med fokus på børn, unge og voksnes lyst til at udfordre sig selv fysisk i utraditionelle og smukke omgivelser. Og bevægelsesparken skal adskille sig fra andre større aktivitetsparker, idet der skabes et kreativt miljø i et hjørne af Aalestrup, hvor de selvorganiserede ” idrætsudøvere” får plads. Rundt om på arealet opstilles der bevægelsesredskaber, som udfordrer hele menneskets bevægeapparat rettet mod alle aldersgrupper. Bakkerne i det Teletubbies-lignende landskab skal i sig selv inspirere til løb, tummel og bevægelse, og de vil - som det hedder i projektbeskrivelsen - "smyge sig ind mellem bøgeskov, Rosenpark og campingplads". I planerne for bevægelsesparken indgår der en flytning af de tre tennisbaner til en ny placering ved Aalestrup Hallen. De eksisterende baner er over 50 år gamle og ikke i nogen god stand. Det er dog tanken at bevare det gamle tennisanlægs klubhus og indbygge det i den kommende park. Den er beregnet til at koste 1,4 mio. kr., hvoraf indkøb af redskaber m.m. er langt den største udgiftspost med et beløb på 850.000 kr.