Tennis

Tennisklub skal have ny formand

PANDRUP:Formanden for Jetsmark Tennisklub, Erling Christensen, valgte at træde ud af bestyrelsen, da tennisklubben holdt generalforsamling i klublokalet. Erling Christensen har været formand i to år, og han ønskede at forlade bestyrelsen ligesom Ingvard Pedersen. Derimod indvilgede Ingemann Axelsen og Joan Hansen i at fortsætte i bestyrelsen, mens Niels Christian Jensen blev valgt som nyt medlem. Da det ikke lykkedes at besætte den sidste bestyrelsespost, blev bestyrelsen bemyndiget til at finde en person, der vil gøre en indsats for klubben. I beretningen blev årets aktiviteter omtalt. Foreningen havde 25 års jubilæum og medlemmerne glædede sig over, at den sidste af banerne blev renoveret, så tennisklubben nu har et anlæg i fin stand. Tennisklubben har nu 70 medlemmer, efter at der skete en lille fremgang sidste år, og generalforsamlingen besluttede at fortsætte med uændret kontingent. Regnskabet viste et overskud på 20.000 kr., oplyser sekretær Karin Nysted Jensen.