EMNER

Teoretisk debat

For Venstre er det grundlæggende, at det kan betale sig at arbejde. Det skal også kunne betale sig at gøre en ekstra indsats uden at man plukkes af skattevæsenet.

Disse to målsætninger handler om at fremme den enkeltes virketrang og initiativ - til gavn for os alle i samfundet. Det er nemlig summen af den samlede arbejdsindsats, der skaber den samfundskage, som vi alle nyder godt af. Specielt i en tid med begyndende mangel på arbejdskraft inden for en række sektorer skal vi sørge for, at det kan betale sig at tage fat. Samtidig er det helt afgørende, at der er tryghed for de borgere, som af den ene eller anden grund ikke kan være med på arbejdsmarkedet. Med andre ord skal vi sikre frihed for den enkelte og for virksomhederne, så deres virketrang sikrer grundlaget for velfærdssamfundet. Omvendt har vi et stort ansvar for at tage os godt af samfundets svageste. Kort sagt: Frihed under ansvar. Den aktuelle debat om ulighed eller lighed er en gang teoretisk snik-snak, der er helt ude af proportioner. Det er naturligvis ikke et mål at skabe ulighed. Det er derimod et mål, at det altid kan betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats. Vi skal være gode ved samfundets arbejdsbier. Vi skal nemlig alle leve af den honning, de skaffer til huse.