Terapeuter er dobbelt så dyre

Af syv kriterier for fodbehandling var der kun forskel på prisen

HJØRRING:Hjørring Kommune valgte en fodplejer til behandling af pensionisters fødder. Den prisaftale, man nu har lavet med fodplejer Maj Mosegaard, danner baggrund for det tilskud som de pensionister kan få, der visiteres af kommunen til fodbehandling. De sædvanlige økonomiske forhold skal i øvrigt være opfyldt, før pensionisten kan få tilskuddet. Men der er frit valg for pensionisterne til at vælge en anden fodbehandler, men man skal bare selv betale forskellen i prisen. Ældrerådet blev hørt i forbindelse med valget af Maj Mosegaard, som for nogle år siden var i medierne i forbindelse med sit anden virksomhed, Skolen for Kosmetisk Terapi. - Vi fik at vide, at behandlingen ville være i orden, så vi havde ingen kommentarer, siger ældrerådets formand, Frede Houbak. Fra Ældre Sagens vedkommende kunne man måske godt tænke sig, at man havde valgt en statsautorisret fodterapeut. - Som offentlig myndighed burde man måske bruge sådan en, siger Ulla Mariegaard, formand for Ældre Sagen i Hjørring. De statsautorisrede fodterapeuter kan bare slet ikke være med i kapløbet, når det kommer til prisen. - Jeg tager 240 kr. for en behandling og 320 kr., hvis jeg skal ud til folk. Men der stilles også store krav til vores klinikker med blandt andet krav om, at vi fører journal på alle, siger statsautoriseret fodterapeut Birgit Nielsen, som tilføjer, at man følger sygesikringens priser. Maj Mosegaard siger, hun vandt på et tilbud på 158 kr. pr. behandling. - Tidligere var prisen på 175 kr. Så hvis folk var glade for hende, vil de sikkert også godt selv betale 12 kr. for at blive der, siger hun. - Man skal huske, at de pensionister, vi her taler om, er ganske almindelige pensionister uden særlige behov som for eksempel sukkersygepatienter har. De henvises fra lægen og behandles via sygesikringen, mens de her visiteres af kommunen, siger Helmuth Zickert (S), formand for social- og undhedsudvalget, som har indgået prisaftaler for briller, tænder og fødder. Helmuth Zickert oplyser, at der var syv kriterier for fodbehandlingen. - De tre, der konkurrerede, var lige på de seks ting, og den syvende var prisen, hvor Maj Mosegaard var billigst. Kriterierne er blandt andet, at vedkommende skulle være uddannet, kunne klare det nødvendige antal borgere og bo i Hjørring.