Terndrup

Terndrup Olderlaug

Kassen viste en beholdning på omkring 11.700 kroner, hvilket var godt 1500 kroner lavere end sidste år. For et år siden bevilgede olderlauget 10.000 kroner til skovrejsning i Terndruplund, og derudover er der kommet cirka 550.000 kroner ind fra forskellige fonde og Nordjyllands Amt til projektet. Jordarbejdet går i gang til efteråret, og til næste forår bliver de første træer plantet.