”Ternen” får sin holm tilbage

Naturprojekt langs motorvejen vil give fint bynært badevand

Når det har regnet ligger der småsøer i området vest for motorvejen, som ses i baggrunden, men når Statsskovdistriktet om et par år har lavet en dæmning mod nord, vil der være halvanden meter vand i den genskabte Juelstrup Sø. foto: grete dahl

Når det har regnet ligger der småsøer i området vest for motorvejen, som ses i baggrunden, men når Statsskovdistriktet om et par år har lavet en dæmning mod nord, vil der være halvanden meter vand i den genskabte Juelstrup Sø. foto: grete dahl

STØVRING:Allerede i dag ligger der småpytter rundt om i området vest for motorvejen ved Støvring, hvor staten har arvet en jordlod og i samarbejde med kommunen og lodsejerne er parat til at genskabe Juelstrup sø. Den får en vanddybde på halvanden meter, og der er naturmidler nok til også at lægge fint strandsand ud, sådan borgerne får sig et aktivitetsområde af de mere naturlige. De halvanden meter vanddybde er regnet ud efter en kote over havet på 42,25 meter. Det svarer til den sidste kendte højde på vandspejlet i den gamle sø, før stærke mænd med skovle gravede en kanal, sådan søen forsvandt. Den har nemlig ikke sit eget tilløb, men får sit vand fra oven. En gang har søen været dobbelt så stor og der var både en St. Terneholm og en Ll. Terneholm. I 1921 beskrev V. Sigfred Knudsen området og nævnte at den store holm allerede dengang var blevet til en halvø ud i søen og den lille holm også var det om sommeren. Set i forhold til de sidste tyve års nedbør og fordampning, viser beregninger at vandspejlet i en genskabt sø vil stige og falde omkring 30 centimeter, oplyser fuldmægtig Karen Poulsen fra Buderupholm Statsskovdistrikt. Mange vil måske også betakke sig for at få genskabt holmens koloni af fugle, for navnet terne var det lokale navn for mågerne. Der var tusinder af hættemåger, som brugte holmene til yngelplads og det et gevaldigt skrig og skrål, fremgår det af Sigfred Knudsens beretning. Mod nord skal der bygges en dæmning for at genskabe Juelstrup sø. Der blev gravet dybt i sin tid, da det sidste vand i søen blev ledt ud. Tre mand skulle der til for at kaste jorden op, så vandet kunne løbe væk. Det går ikke at genskabe søen længere mod nord, for her er der mose og området er siden tørlægningen sunket to og en halv meter. Det er kendt teknologi at lave en sø igen. Fuldmægtig Karen Poulsen gør opmærksom op, at man ikke bare kan lave en dæmning på en gang. Den skal have lov at sætte sig før man fylder mere oven på. Derfor vil dæmningen tidligst være klar om et par år. Forinden man kan gå i gang skal man også have jordfordelingen på plads. Der er to aktive landbrug i området og kommunen har 19 hektarer, der kan gå ind i en aftale lige som statsskovene vil købe mere jord i området, sådan de nuværende ejere af den gamle søbund kan få anden jord, hvis det er dét de ønsker. Langsmed motorvejen ligger en naturgasledning, som kan svømme op, når der komme en sø. Det er noget af det dyre at lave ved at genskabe Juelstrup sø. - Naturgasledningen skal holdes ned på plads af store betonankre, forklarer Karen Poulsen videre og ærgrer sig lidt over, at de store elledninger, der forbinder Norden elektrisk hænger på master, for staten havde faktisk allerede arvet den jordlod af den gamle søbund, som har startet hele projektet, inden masterne blev stillet op.