Terror annullerer debatten

Jeg har (9.6.) kritiseret integrationsminister Rikke Hvilshøjs behandling af og udtalelser om den armenske familie Hasakhanis udvisning af Danmark i marts 2005.

Mit indtryk har været, at Rikke Hvilshøj ikke har tacklet den sag med særlig stor fornemmelse eller indlevelse, men har kørt den efter "bogen" som standardmæssig procedure. Det ville være meget ønskeligt, om ministeren på dette meget ømtålelige område forlod frasernes alt for nemme brug og trådte frem i egen person og i eget sprog og markerede sig som politisk selvstændig person. Sådan som Bertel Haarder har gjort det og gør det! Nu har de fatale begivenheder maget det sådan, at integrationsministrens privatbolig er blevet udsat for en brandstiftelse, der kun kan betragtes som et attentat på hendes person og familie. De mennesker, der natten til 8. juni foretog sig denne afskyelige handling, fortjener den strengeste straf efter bestemmelserne herom! At tro, at man kan afgøre en politisk uenighed med voldshandlingens afstumpede våben, er simpelthen en mangel på elementær demokratisk opdragelse. Hvad disse mennesker måtte mene, er totalt ligegyldigt i forhold til, hvad de gør! Desværre bliver modoplysningens afstumpede våben i stadig højere grad brugt ude på de rabiate fløje - højre- eller venstrefløjen. Terror er den mest idiotiske måde at markere sig på og ødelæggende for det demokratiske debatklima, fordi den kan friste den ene og anden modstander til at skyde hinanden de laveste hensigter i skoene. Terroren annullerer debatten, men den skader den også på den måde, at ingen tør fremføre sin kritik, fordi den hurtigt kunne forveksles med andre våben end sprogets! Således har terroristiske handlinger en fuldstændig ødelæggende indflydelse på den politiske debat! Heldigvis er vi i rimelig grad forskånet for terrorens "dødsspring" fra debat til voldelig handling. Det skal dog ikke forhindre, at vi alle tager afstand fra denne voldshandling mod Rikke Hvilshøjsbolig, og at vi håber, at attentatpersonerne bliver pågrebet og straffet. Og at vi lærer - især yderfløjene - at terror er den ultimative kapitulation for den absolutte amoralske selvforgudelse, hvor man tror, at fordi éns meninger er rigtige, kan man med magt handle sig til deres gennemførelse uanset alle omkostninger!Terrorismens illusion er et djævelsk blændværk og skal bekæmpes med alle legitime midler.