Terrorfrygt fylder for meget

OPMÆRKSOMHED:Der er desværre en mængde håndfaste beviser for, at hr. Bin Laden og hans meningsfæller kommer let til deres sejre. Tænk bare på, hvor hurtigt USA - verdens stærkeste stat - forlod alle ædle principper og oprettede en koncentrationslejr. Hvis vi kigger på vore egne forhold, mener jeg, vi begår en alvorlig fejl, når vi straffer folk for noget, de ikke har gjort, men bare måske tænkt på at gøre. Jeg har ikke megen viden om jura, men jeg synes, det er indlysende, at vi er på farlige veje. Politiet skal naturligvis bekæmpe terror, men det skal ske i respekt for menneskerettighederne. Forleden forklarede en politimand i radioen, at det var nu egentlig meget godt, at vi kunne få nogle efterretninger fra mellemøstlige stater, hvor man bruger tortur. Lytter man efter, kan man faktisk høre skrigene fra fængslerne! Kan justitsministeren godkende sådan en udtalelse? Jeg synes, at en af de alvorligste fejl, vi begår i vesten, er den opmærksomhed, vi viser over for terroren. Netop i disse dage er medierne fyldt med lange beretninger, dels om terror i andre lande, dels om mulig terror i Danmark. Så vidt mig bekendt, har vi kun haft to dødsofre her i landet. Det var de to unge piger, som ulykkeligvis opholdt sig på det diskotek på Bali, som blev bombesprængt. Hvis vi sammenligner risikoen for at blive ramt af terror med risikoen for at komme ud for en trafikulykke eller en arbejdsulykke, så har vi et tydeligt billede af, hvor meget terroren burde fylde i vore medier. Jeg mener, den opmærksomhed, vi giver terroren, afslører en svaghed i vores samfund. Et stærkt demokratisk samfund må hele tiden lede efter de virkelige samfundsproblemer. Er det virkelig rigtigt, at vi ikke magter det?