Terrorsikret liebhaveri til salg i den grønne skov

Hemmelige rum i idylliske omgivelser frem i lyset

Der føl­ger en stor, krigs- og ter­ror­sik­ret kon­tor­byg­ning med den idyl­lis­ke plet, som for­sva­ret har sat til salg i sko­ven tæt på kys­ten mel­lem Fre­de­riks­havn og Sæby. Foto: Bent Ja­kob­sen

Der føl­ger en stor, krigs- og ter­ror­sik­ret kon­tor­byg­ning med den idyl­lis­ke plet, som for­sva­ret har sat til salg i sko­ven tæt på kys­ten mel­lem Fre­de­riks­havn og Sæby. Foto: Bent Ja­kob­sen

FREDERIKSHAVN:Der følger både egen idyllisk skovsø, rislende bæk, masser af løvskov, muligt havkik samt også hemmelige terrorsikrede rum med den ejendom, som Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste har sat til salg tæt på kysten mellem Frederikshavn og Sæby. - Et idyllisk liebhaveri med utroligt mange muligheder såvel erhvervsmæssigt som privat, mener sektionschef i forsvarets ejendomsdivision, ejendomsmægler Peter Clausen, om det offentlige udbud af den godt 16.000 kvm store skovgrund med to bygninger fra 1957. Armeret beskyttelse Under den kolde krig har hovedbygningen rummet administrationen af den dengang meget hemmelige NATO-olieledning, der strækker sig fra Norge og Sverige i nord til Italien i syd og kryber i land fra Kattegat i det lokalområde, hvor ejendommen ligger. Den store administrationsbygning med over 20 kontorer og laboratorium har eget armeret beskyttelsesafsnit med hemmelige rum, generator og rumfilter, så personellet kunne overleve enhver form for kemisk eller andet angreb. Egen skovsø Desuden er der på området et parcelhus på 160 kvm, der tjente som bolig for POL-divisionens chef. Huset ligger naturskønt på kanten af en slugt med egen skovsø, bæk og græseng. Kontorbygningen har været i brug til forskelligt indtil for et par år siden, og parcelhuset lejet ud til personel, der lige er fraflyttet. - Vi har haft mange henvendelser på udbuddet, siger Peter Clausen. Sidste frist for at byde er 7. november kl. 12. Den skønnede handelspris for ejendommen beliggende i landzone, Gadholtvej 11, er skønnet til godt 2,7 mio. kr.