Terrortrussel uhyggeligt tæt på

Med sigtelsen af et antal herboende helt unge muslimer efter terrorparagraffen §114 er terrortruslen kommet uhyggeligt tæt på.

Det er endnu uvist, om et selvmordsangreb skulle udføres her i Danmark - eller et andet sted i Europa. Man må midt i chokket over disse realiteter trods alt glædes sig over, at en fornem indsats fra Politiets Efterretningstjeneste og et frugtbart samarbejde med EU-politistyrkerne i Bosnien sandsynligvis forhindrede et selvmordsangreb i at blive gennemført. Under alle omstændigheder viser denne sag, at vi er nødt til at forholde os realistisk til den stående terrortrussel. Vi har tidligere gisnet om, at der også her i landet befinder sig fanatiske og hjernevaskede grupper og enkeltpersoner, der som led i en vanvittig "hellig krig" er parate til at sprede død og rædsel blandt sagesløse borgere. Nu er der uhyggelig vished. Måske er fænomenet mere udbredt, en vi forestiller os? Måske ikke? Jeg ser frem til, at regeringen om kort tid fremlægger resultatet af den samlede vurdering, der i kølvandet på terroranslaget i London i juli er foretaget af gældende love og procedurer vedr. antiterror. Jeg er ikke i tvivl om, at en systematisk overvågning af fanatiske grupperinger og et tæt samarbejde på tværs af landene om efterretninger er yderst vigtige midler i kampen mod terror. Vi er også nødt til at gennemføre overvågning i de dele af det offentlige rum, hvor det skønnes at have en forebyggende indsats. Herunder på befærdede lokaliteter såsom banegårde, lufthavne, metroen, kongrescentre m.v., hvor der efter en politifaglig vurdering kan opnås en terrorforebyggende effekt. Vi må her skele til de britiske erfaringer på området. Vi kan minimere truslen, men uanset hvor massivt vi sætter ind, kan vi aldrig udstede en garanti mod et selvmordsangreb. Jeg vil derfor advare imod, at vi overreagerer ved at indføre en politistat eller et overvågningssamfund. Til gengæld vil jeg ikke tøve med at iværksætte de tiltag, der kan bidrage til at forebygge terrorangreb. Som en mere langsigtet indsats mod terror skal vi have turbo på integrationen, så unge herboende muslimer kommer i uddannelse eller arbejde, frem for at føle sig sat uden for samfundet. En sådan følelse kan nemlig skabe grobund for rekruttering af terrorister. Et klogt gammelt ord siger: "Lediggang er roden til alt ondt". Beskæftigelsen i Danmark er i top. Derfor er det nu, at vi skal satse på at få flere indvandrere i arbejde - ikke mindst de unge. Det er blot ærgerligt, at socialdemokraterne ikke vil tage medansvar for denne indsats, selvom netop dette parti bærer et særligt stort ansvar for, at der er opbygget en gigantisk integrationspukkel. Afslutningsvis vil jeg slå fast, at der er hårdt brug for at tage afstand fra snakken om, at den danske indsats for demokrati i Irak kan forklare og forsvare terror samt rekruttering af terrorister her til lands. Det samme gælder det vanvittige synspunkt om, at den generelle debat om indvandrere og islam skulle befordre terrorisme. Hvis man hopper på den galej, går man reelt terroristernes ærinde. Vi har ytringsfrihed her til lands - og det skal vi ubetinget holde fast i. Vi må tage kraftigt afstand fra terrorister, sympatisører med terrorister og enhver fordrejet fortolkning af islam, der kan udsprede had mod "de vantro", demokratiet og friheden. Til gengæld vil jeg være den første til at slå fast, at der ikke må sættes lighedstegn mellem muslimer og terrorister. Jeg er overbevist om, at titusinder af herboende muslimer er stærkt imod terrorisme. Og disse fornuftige mennesker skal vi naturligvis alliere os med i kampen mod terror.