EMNER

Test er en hovedløs tankegang

VKO og Socialdemokraterne har nu besluttet at indføre centralt fastlagte tests i folkeskolen.

Det betyder, at børnene allerede fra 2. klasse skal underlægges centralt fastlagte evalueringer. Det er det rene galimatias. Tankegangen er hovedløs og bygger på en forkvaklet opfattelse af, at lærerne ikke ved, hvordan det står til med deres elever. Testpartierne tror i deres vildfarelse, at de har bibragt lærerne et redskab til at finde ud af, hvor dygtige deres elever er. Som om lærerne ikke vidste det i forvejen. En lærer behøver ikke at have undervist en klasse ret længe, før hun har fundet ud af, hvordan eleverne fordeler sig - og så kan hun sætte ind med differentieret undervisning målrettet den enkelt elevs niveau. Ved at indføre centrale tests opnår VKO og Socialdemokraterne, at undervisningen fra starten bliver tilrettelagt efter de nationale tests, og det er ødelæggende for den frihed, elever og lærere bør have til selv at tilrettelægge, hvad der skal ske i klassen - under hensyntagen til læreplanerne naturligvis. Det kan ikke overraske, at de borgerlige går ind for tests, men at Socialdemokraterne nu også er hoppet på den galej viser med al ønskelig tydelighed, at den nye ledelse i partiet er en politisk katastrofe.