EMNER

Testamente

} Selv om man opretter testamente, er det kun halvdelen af formuen, man kan disponere over. } Ifølge arveloven skal ens tvangsarvinger arve den anden halvdel. Tvangsarvinger er ægtefælle, børn, børnebørn og oldebørn. } Testamenter oprettes typisk gennem advokat og underskrives for notaren. } Et vidnetestamente underskrives i overværelse af to vidner, som ikke må have interesse i testamentet. } Testamentet kan frit ændres eller tilbagekaldes på samme måde, som det er oprettet - med mindre det er gjort uigenkaldeligt. } Et testamente, oprettet af f.eks. ægtefæller i fællesskab, kan kun ændres af den længstlevende, hvis det står i testamentet, at det kan lade sig gøre.