Lokalpolitik

Testcenter bliver mindre

Modstanderne mod centret imødekommes - seks testpladser bliver til fire.

Seks testpladser for vindmøller bliver til fire, når det kommende testcenter for husstandsmøller ved Sindrup Vejle anlægges. Antallet af testpladser var sammen med bekymringer om centrets påvirkning af områdets natur, støjforhold, øget trafik gennem det nærliggende sommerhusområde på Draget samt frygt for roderi på testpladsen gennemgående i de fleste af de 17 bemærkninger og indsigelser, der kom, da lokalplanen for testcentret var i høring. En stor del kom fra sommerhusejere i området. - Fjernes de to sydligste møller i et kommende testcenter, så er vi i hvert fald imødekommet på et enkelt punkt. For de var netop de to placeringsmuligheder, der var tættest på sommerhusområdet - og dermed de placeringer, som kunne give de største gener, siger Knud Erik Øllgaard, Nykøbing, medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen Helligsø Drag. I næste uge er der lagt op til, at kommunens udvalg for miljø og teknik indstiller lokalplanen for testcentret til endelig godkendelse med fire og ikke som oprindelig seks testpladser. - Med to møller færre må vi forvente, at generne bliver mindre. Men fordi vi er imødekommet på et punkt, vil vi følge nøje med i, hvordan Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, som skal stå for driften, lever op til de krav, lokalplanen stiller med hensyn til møllernes udsende og til oprydning på testpladsen, siger Knud Erik Øllgaard.