Aalborg

Testcenter for møllevinger ventes at havne i Aalborg

Danyard-værftshal passer godt til Risø-aktiviteter

AALBORG:Vinger til vindmøller bliver længere og længere, og det er årsagen til, at et Risø-testcenter for møllevinger om få år ventes at flytte til Aalborg fra den nuværende placering i Sparkær vest for Viborg. - Med vinger på over 50 meters længde begynder det at knibe både med pladsen inden døre og tilkørselsforholdene. I Aalborg har vi fået kig på Danyards værftshal, som både ligger tæt ved motorvej og har direkte adgang til søtransport, siger Carsten Skamris, som er programleder på Forskningscenter Risø og daglig leder af testcentret i Sparkær. I øvrigt er der tilsyneladende ingen umiddelbare begrænsninger på, hvor lange møllevingerne kan blive. - På landjorden har man talt om en vingelængde på 70-80 meter som det maksimale, men for havmøllerne er der vist ingen, der har villet sætte grænser op, tilføjer Carsten Skamris. Han venter, at der vil gå tre år, før testcentret bliver nødt til at flytte fra de nuværende omgivelser. Og der skal i givet fald investeres 15 millioner kroner i nyt prøveudstyr i Aalborg. Placeringen i Danyard-hallen åbner spændende muligheder med dels Siemens Windtechnologys vingefabrik lige i nærheden og næsten lige så tæt på universitetets afdeling for materialeforskning, hvor forskningen i de kommende år blandt andet retter sig mod møllevinger. I øvrigt stifter Risø 1. maj sammen med Force Technology og Det Norske Veritas et nyt selskab omkring prøveanlægget i Sparkær for at udnytte de kommercielle muligheder på testområdet herhjemme og internationalt så optimalt som muligt. Risø får ved at indskyde testcentret 40 procent af aktiekapitalen, mens Force Technology får en andel på 35 procent og Det Norske Veritas de sidste 25 procent. Risø har i forvejen omkring 10 millioner kroner i ordrebogen for i år, men der er nogen usikkerhed om, hvordan markedet vil udvikle sig, idet der netop er åbnet et testcenter i England og endnu et er på vej i Spanien.