Testresultater skal offentliggøres

Forløbet omkring de nationale test i folkeskolen har været pinligt, men statsminister Lars Løkke Rasmussen har ret i sit forslag om offentliggørelsen af resultaterne.

Med liberal styring, uddelering af ansvar, den megen privatisering og frie valgmuligheder kan det ikke være anderledes. Det må være forældrenes ret at se, hvordan eleverne klarer sig på deres skole og dermed have muligheden for at skifte skole om nødvendigt til et sted, hvor kvaliteten synes højere. Som vanligt vånder den etablerede skoleverden sig. Formanden for Danmarks Lærerforening (DLF), Anders Bondo Christensen, er som vanligt ud med påstanden om, at de nationale tests hverken afspejler det reelle faglige niveau eller det væsentligste i dagligdagen i folkeskolen, som i DLFs optik er tanken om det hele menneske og trivslen, men disse forhold må ikke dominere, så det faglige går fløjten med rundkredspædagogik og efterfølgende udflugter, temauger om sundhed og bevægelse osv. Børn kommer nu engang i skole for at lære noget, for det har de og samfundet brug for på længere sigt. Det væsentligste problem omkring de nationale tests er, at de afspejler et sprog og en begrebsverden, som ikke er aldersrelevant, og ifølge veletablerede psykologiske teorier derfor ikke kan løses. Det bør verdensfjerne og børnefremmede testleverandører lære af og gøre noget ved Nu har jeg været lærer i folkeskolen i snart 35 år, og jeg har gang på gang fået bekræftet, at alle diverse forbehold fra lærer- og lærerforeningsside dækker over dårlig samvittighed overfor manglende lærerkompetencer og slappe og overbebyrdede skoleledere. Skoleledere som bruger deres tid på møder, bureaukrati og skemaudfyldelser i stedet for medleven i og sætten dagsorden for skolernes hverdag - også på det indlæringsmæssige område. Når man endvidere går på kursus eller efteruddannelse, kan det være vanskeligt at møde undervisere, som prioriterer det faglige som det afgørende og væsentlige. Der er en fremherskende ideologi om, at forældrene ikke magter opdragelsesopgaven, så folkeskolen derfor må tage over og gøre denne opgave til sin, og så må der blive tid til det faglige - om muligt. Man må håbe, at statsministerens 360 graders eftersyn af folkeskolen vil kunne rette op på disse forhold, og selvfølgelig skal de nationale tests være relevante, så de kan være en strømpil for, om eleverne nu engang har lært det, de skal ifølge de statslige mål. Om det betyder fokusering på bestemte faglige forhold i skolens dagligdag, så må det være sådan. Så lad endelig truslen om offentliggørelse af de nationale test blive til noget også i virkelighedens folkeskole, en skole som i alt for mange år har lidt af rundkredspædagogik og spildtid på en omsorg, som retteligen ligger hos forældrene. Så kan borgerne i forbrugersamfundet se undervisningsvarerne på hylderne og evt. foretage indkøbene hos konkurrenterne, hvor bl.a. privatskolerne har en helt anden indstilling og dermed også faglig scoring ved diverse eksaminer og prøver.