Tranum

TGF uden formand

TRANUM:Det lykkedes ikke at finde en formand for Tranum Gymnastikforening på generalforsamlingen. Dorthe Larsen havde på forhånd meddelt, at hun ikke ønskede at fortsætte på formandsposten. Men ingen af de 12 fremmødte havde lyst til at overtage jobbet. Derfor indkaldes der til en ekstra generalforsamling 3. april. - Det er ærgerligt, at det ikke lykkedes at finde en formand. Det går godt i Tranum Gymnastikforening. Der er masser af aktivitet, og der er også en god økonomi, siger Dorthe Larsen. - Men nu må vi ud og finde en person, som vil overtage formandsposten. Foreningen kan selvfølgelig ikke fortsætte uden en formand, tilføjer hun. Dorthe Larsen trådte til som formand for tre år siden, da der også var problemer med at finde en formand. Tranum Gymnastikforening har oplevet en flot tilgang af børn og unge, især til forbold. Men også den udendørs håndbold har godt tag i ungdommen. Dorethe Larsen kunne i sin beretning fortælle, at det traditionsrige cykelløb gav et overskud på 20.000 kr., og årets sommerfest gav også et flot overskud på 26.000 kr. Regnskabet viser ganske vist et underskud på 19.000 kr. Men det skyldes primært den store medlemstilgang. Der er anlagt en ny bane på et stykke jord, som er købt. - Vi ku' simpelthen ikke være på vore baner, siger Dorthe Larsen. Desuden har det været nødvendigt at købe et par nye mål til syvmands-holdene. Bestyrelsen havde foreslået en nedlæggelse af Tranum Gymnastikforenings Venner. Det forslag var der stemning for, men nedlæggelsen kræver en ekstra generalforsamling. Derfor kommer den sag også op på den ekstra generalforsamling 3. april. Mens det ikke lykkedes at få valgt en formand sagde Tommy Kjær ja til at fortsætte som sekretær.