Thalidomid fjerner kløen

Amtet giver økonomisk garanti til anvendelse af miskrediteret lægemiddel

Denne pige er et af ofrene for thalidomid, som indtil starten af 1960'erne blev ordineret til gravide kvinder med kvalme. Siden har det miskrediterede lægemiddel vist sig at være meget effektfuld overfor en bestemt type hudsygdom og hudkræft. Scanpix

Denne pige er et af ofrene for thalidomid, som indtil starten af 1960'erne blev ordineret til gravide kvinder med kvalme. Siden har det miskrediterede lægemiddel vist sig at være meget effektfuld overfor en bestemt type hudsygdom og hudkræft. Scanpix

NORDJYLLAND:Alle danskere over 45 år har med garanti stadig billederne af de misdannede thalidomidbørn i klar erindring. Hvad de færreste sikkert aner er, at thalidomid stadig anvendes som lægemiddel. Også til nordjyder. Amtsrådet udstedte på mødet i går en garantierklæring, så Århus Sygehus kan gå i gang med at behandle en nordjyde med thalidomid for hudsygdommen med det latinske navn Prurigo nodularis Hyde. Når amtet bliver afkrævet en garantierklæring før behandlingen går i gang, er det fordi producenten kræver at blive holdt økonomisk skadesløs i tilfælde af bivirkninger ved brugen af lægemidlet. Sådan har det været siden 1989, hver gang thalidomid anvendes i forbindelse med en behandling. For amtsrådet er der tale om en ren ekspeditionssag. Amtsrådet har tidligere givet den slags garantier uden at blinke, og det skete også denne gang. For så vidt vides har det omstridte lægemiddel endnu ikke medført økonomiske forpligtelser for Nordjyllands Amt. Rent faktisk har landets hudlæger meget gode erfaringer med thalidomid, som i slutningen af 1950'erne og starten af 1960'erne resulterede i tusindvis af misdannede børn verden over. Thalidomid blev ordineret til gravide kvinder for at fjerne kvalmen, men lægemidlet viste sig i mange tilfælde at få helt katastrofale følger. - Det stof, der dengang kom i voldsom miskredit, viser sig nærmest at være et mirakelkur, når det gælder hudsygdommen Prurigo Nodularis Hyde, som desværre aldrig har fået et dansk navn. Når en patient bliver behandlet med thalidomid, hjælper det fantastisk godt på kløen i løbet af nogle ganske få dage, siger Henrik Sølvsteen, overlæge på Århus Sygehus' hudafdeling. Prurigo Nudolaris Hydo giver sig udslag i nogle meget kløende knuder i huden forskellige steder på kroppen. Ifølge overlægen kan kløen være helt uudholdelig, og sygdommen er kronisk. - I nogle tilfælde er sygdommen lige så invaliderende som dårligt hjerte eller en meget slem lungesygdom. Vi trækker kun thalidomid op af hatten som en sidste udvej og giver kun medicinen til kvinder i den fødedygtige alder i alleryderste nødstilfælde. Jeg kan faktisk ikke huske, at vi nogensinde har gjort det. Men skulle det ske, vil vi naturligvis samtidig sørge for at kvinden benytter sikker prævention, så hun ikke risikerer at blive gravid, forklarer Henrik Sølvsteen. I den tid, thalidomid har været anvendt til bekæmpelse af den ulidelige hudsygdom, mindes Henrik Sølvsteen ikke at midlet har været skyld i misdannede nyfødte børn. I enkelte tilfælde kan behandlingen med thalidomid skade patientens nervesystem, så vedkommende får følelsesforstyrrelser. Derfor kommer patienterne til kontrol hos en neuropsykolog hvert halve år. Efterhånden har thalidomid også vundet indpas i behandlingen af hudkræft. I mange tilfælde har det vist sig at være et effektivt middel. Og ligesom når det gælder den kløende hudsygdom foregår det under meget strenge sikkerhedskrav. - Faktisk er det grotesk med alle de sikkerhedsforanstaltninger der eksisterer, når det gælder thalidomid sammenlignet med de krav, som gælder andre, langt stærkere typer medicin, der anvendes, mener Henrik Sølvsteen. Selv om thalidomid fik et rødt stempel i forbindelse med de misdannede børn, der blev født for 45-50 år siden, vil det efter Henrik Sølvsteens mening vinde stadig større udbredelse til bekæmpelse af kræft- og hudsygdomme. Hudafdelingen på Århus Sygehus sætter årligt 20-30 patienter i behandling med thalidomid.