THERIAK

[ THERIAK er medicinmodulet i Den Elektroniske Patientjournal, der er ved at blive indført i det nordjyske sundhedsvæsen. [ Formålet med THERIAK er, at “øge sikkerheden for, at den rigtige patient får det rigtige medicin, med den rigtige dosis, i den rigtige form, på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt, samt den rigtige information”, skriver sygehusets it-afdeling. [ I edb-programmet registreres blandt andet alle relevante oplysninger om ordination, behandling, medicinophældning og hvor meget medeicin der er udleveret. [ Systemet reagerer på mulige fejl, hvis man f.eks. ordinerer to typer medicin der ikke harmonerer, eller hvis det er noteret, at patienten er allergisk overfor en bestemt type medicin