"Thetis" har sat kurs mod ny opgave

Dansk inspektionsskib er nu afsejlet Frederikshavn for et år frem at fungere som kommandoskib for NATOs Minerydningsgruppe 1

Inspektionsskibet "Thetis" bliver fra 13. januar kommandoskib for NATOs Minerydningsgruppe 1. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Inspektionsskibet "Thetis" bliver fra 13. januar kommandoskib for NATOs Minerydningsgruppe 1. Arkivfoto: Bent Jakobsen

FREDERIKSHAVN:Efter det danske inspektionsskib "Thetis" i foråret ledsagede FN-nødhjælpsskibe til Somalia for World Food Programme, deltog skibet i øvelsen "Joint Warrior" for at ruste sig til den operation, som nu venter lige om hjørnet. Faktisk forlod "Thetis" sin base på Flådestation Frederikshavn torsdag aften og satte kurs mod København, hvor Danmark 13. januar officielt overdrages kommandoen over NATOs Minerydningsgruppe 1 (SNMCMG1). Danmark skal lede styrken frem til 9. januar næste år, og "Thetis" skal fungere som kommandoskib. Styrken er på cirka 200 mand og tæller foruden det danske kommandoskib "Thetis" også seks 6 minerydningsskibe fra England, Tyskland, Holland, Belgien og Letland. Besætningen på "Thetis" tæller 80 mand, og foruden skibets faste besætning, kommer en besætning fra søsterskibet "Vædderen" også om bord. De to besætninger skal sejle på skift tre måneder ad gangen, dog sejler den danske kommandoledelse med hele året. Kommandoledelsen er søværnets Mine Counter Measure-stab under 2. Eskadre. Staben består af seks eksperter inden for minerydning, logistik, kommunikation og øvrige funktioner, der er nødvendige for at lede en flådestyrke til søs. Til kommandoledelsen kommer også en dykkerlæge og en belgisk stabschef. Den vigtigste opgave En at minerydningsgruppens vigtigste opgaver er at rydde miner og torpedoer fra 2. Verdenskrig. Her kastede tyske og allierede tropper omkring 600.000 miner i havet, hvoraf cirka 165.000 blev lagt i Kattegat, Skagerak og Østersøen. - Selv om minerne ikke længere er funktionsduelige, udgør de en væsentlig risiko for fiskerne, der ofte får eksplosiverne i deres net. Desuden hindrer minerne etablering af kommunikationskabler samt nye olie- og gasledninger. Derfor er en af vores vigtigste opgaver, at vi bortsprænger de mange miner fra krigens tid, siger den kommende danske chef for NATO minerydningsstab, kommandørkaptajn Henrik Holck Rasmussen. Foruden den kontinuerlige minerydningskapacitet, der skal kunne indsættes med 48 timers varsel i blandt andet NATO RESPONSE FORCE, kan styrkens opgaver også blive undsætning i katastroferamte områder, evakuerings- og embargooperationer.