Thise-borgere på tur til Lille Vildmose

Én af Store Vildmoses cowboys, Jan Hartmann, vil vise rundt

Jan Hartmann vil lede Thise-borgere ud i alle afkroge af Store Vildmose. Arkivfoto: Bent Bach

Jan Hartmann vil lede Thise-borgere ud i alle afkroge af Store Vildmose. Arkivfoto: Bent Bach

MANNA-THISE:Manna-Thise Borgerforening skal til efteråret på tur til Lille Vildmose. Jan Hartmann, der er én af Store Vildmoses cowboys, vil lede borgerne rundt i mosen. Jan Hartmann var på besøg på generalforsamlingen i Manna-Thise Borgerforening for at fortælle om sit arbejde i vildmosen. Dette oplæg var tænkt som inspiration til borgerforeningens planlagte efterårstur til Lille Vildmose søndag 24. september, hvor Jan Hartmann har lovet at være guide. Formand Jill Tubbert fremlagde årsberetning, hvor det fremgik at Manna-Thise Borgerforening stadig er en forening med mange gøremål. Borgerforeningen står for eller er medarrangør til torvedag, sankthansbål, plantebyttedag, containeropstilling, hobbyudstilling, juletræsfest, adventsfest, borgerfest, fastelavnsfest, børnedilettant, generalforsamling. Derudover har foreningen arbejdet med Multihuset, været med i B.I.B.K.O./landsbyråd, opsætning/udlån af flagstænger, julebelysning, været rundt til samtlige husstande for at tegne medlemskaber for 2006 i den forbindelse blev foreningens aktivitetskalender også uddelt, indkøb af borde/bænke til opstilling ved skovsøen, indlæg til Kilden, udarbejdelse af hjemmeside, oversigtskort og informationstavler over Manna og Thise - så det er en forening med mange gøremål. Kasserer AnnPia Taagaard fremlagde foreningens regnskab. Til trods for flere minusser end plusser ved de forskellige arrangementer, blev årets resultat på godt 6000 kr., og det skyldes i høj grad fodarbejdet med at få medlemskontingenterne samlet sammen. På valg til bestyrelsen var: AnnPia Taagaard, Lars Nielsen, Jill Tubbert og Inge Løgtholt. Lars Nielsen og Jill Tubbert modtog ikke genvalg. I stedet valgtes Annemette Snedker og Birgitte Thomsen. Som suppleanter valgtes Orla Christensen og Trine Bertelsen. Der var genvalg til revisorerne Anni Mortensen og Jonna Kjær. Efter konstitueringen blev formand Eva Dam, næstformand Per Wiggers, kasserer Ann Pia Taagaard, sekretær Bente Aggerholm, menige medlemmer er Anne Mette Snedker, Birgitte Thomsen og Inge Løgtholt.