Retspleje

Thisted Forsikring frikendt for fusk

Retten mener ikke, at Thisted Forsikring har snydt kunde for lovet nedsættelse af forsikringspræmie

Thisted Forsikring - her hovedkontoret - blev mandag frikendt for at have snydt en kunde for en lovet nedsættelse af forsikringspræmien. Arkivfoto: Peter Mørk

Thisted Forsikring - her hovedkontoret - blev mandag frikendt for at have snydt en kunde for en lovet nedsættelse af forsikringspræmien. Arkivfoto: Peter Mørk

THISTED:Thisted Forsikring blev mandag frikendt for at have fiflet med præmierne til deres mæglerbetjente kunder. Sagen drejede sig om, hvorvidt selskabet i 2003/2004 har nedsat præmierne med fem pct. som kompensation for, at man ikke længere selv udbetalte provision til deres forsikringsmæglere. I stedet skulle mæglerne afregne deres tilgodehavende over for kunderne. Det var byggefirmaet VJ-Huse ApS fra Janderup ved Varde, der havde anlagt sagen, fordi virksomheden ikke mente at have set noget til de lovede præmienedsættelser. Ifølge VJ-Huses forsikringsmægler, Jens Peter Jensen, opsagde Thisted Forsikring i september 2003 mægleraftalen pr. 1. januar 2004. På denne dato skulle den nye aftale træde i kraft med de lovede præmienedsættelser. Retten i Thisted var dog af en anden opfattelse. I sin afgørelse skriver dommer Ingrid Drengsgaard: "Retten finder ikke, at sagsøgeren har forelagt retten oplysninger, herunder med de af sagsøgeren betalte præmier, der sandsynliggør, at denne nedsættelse ikke har fundet sted for sagsøgerens præmier". Dommen hæfter sig derimod ved, at Thisted Forsikring har sandsynliggjort, at præmierne er blevet nedsat i forbindelse med, at man har nedsat nogle omkostningstillæg. Og det gælder uanset om kunden er blevet gjort bekendt med dette faktum. Retten skriver: "(...) der er ikke noget til hinder for, at nedsættelsen kan bestå i bortfald af et tillæg, uanset (...) om sagsøgeren måtte have været bekendt hermed." VJ-Huse havde krævet godt 12.000 kroner af Thisted Forsikring. I stedet skal byggefirmaet nu betale 15.000 kroner i sagsomkostninger til Thisted Forsikrings advokat Thomas Hjort. Anni Jørgensen fra VJ-Huse vil ikke kommentere dommen før hun har fået den på skrift. - Jeg synes, at det, vi havde fremlagt var så klokkeklart, som det kunne blive, siger hun. Hun vil dog endnu ikke tage stilling til om hun lade sagen køre videre i landsretten. Knotten sagfører Hvis hun beslutter sig for det, skal hun i øvrigt finde sig en anden sagfører. Hendes advokat, Henrik Seligmann fra Kolding, vil nemlig ikke føre sagen videre, fordi Anni Jørgensen bag om hans ryg har stillet spørgsmål om dommer Ingrid Drensgaards habilitet. Ingrid Drengsgaard er gift med Thisted Kommunes kommunaldirektør. Forsikringsmægler Jens Peter Jensen har ikke tænkt sig at opgive sagen. Vort næste skridt er at sende sagen tilbage til Finanstilsynet. - Efter min mening hænger tingene ikke sammen, siger han. Han fortæller, at yderligere 65 af hans kunder står klar i kulissen med henblik på at føre en sag mod Thisted Forsikring, hvis en senere afgørelse skulle gå Thisted Forsikring imod. - Men det er vigtigt, at de anmelder deres krav inden den 30 november, da det ellers vil være forældet, siger han.