Gymnasiale uddannelser

Thisted Gymnasium og HF på skrump

Nyt tilskudsprincip betyder, at Thisted Gymnasiums budget beskæres med 12 procent THISTED: Om fem år vil Thisted Gymnasium skulle klare sig med 12 procent mindre i årligt tilskud i forhold til bevillingen i dag. Det skyldes en ny politisk aftale om det statslige taxametersystem, som fra 1. januar erstatter de standarder, som amterne finansierede de almene gymnasier efter. - Vi havde nogle rigtig gode bevillinger i Viborg Amt, så vi har godt vidst, at det bar i den retning, siger ledende inspektor Ove Hegnhøj. Godt orienteret Efter et møde for de jysk-fynske gymnasier i Århus forleden føler han sig godt orienteret om de økonomiske konsekvenser for Thisted Gymnasium af den nye aftale om principperne for taxametersystemet. I år drives gymnasiet ved Ringvejen for 44 millioner kroner - et budgettal, der om fire år vil være formindsket med godt fem millioner kroner. Overgangsordning Den nye aftale indebærer en overgangsordning, der betyder en gradvis beskæring med 1,5 mio. kr. om året. I første omgang vil hverken lærere eller elever mærke ændringen, da Thisted Gymnasium ser ud til at komme ud af sit første år som selvejende institution med et overskud på netop 1,5 mio. kr. - I løbet af tre-fire år bliver vi nok nødt til at gennemføre nogle justeringer, så vi kan drive skolen billigere, siger Ove Hegnhøj. Han tilføjer, at der kan blive tale om større klassekvotienter og skrappere minimumskrav til antal elever på valghold. Særtilskud Dog behøver elever med forkærlighed for latin og græsk ikke at frygte for fremtiden, selv om den klassiske studieretning kun plejer at tiltrække 7-10 elever. Her giver staten nemlig et særtilskud. Gymnasiet har de seneste par år haft kraftig medvind, når det gælder tilstrømning af nye elever. I dag er der 525 elever på det almene gymnasium og 56 elever på hf. Det almene gymnasium modtager 71.850 kroner i taxametertilskud pr. elev, mens tilskuddet til hf’erne er lidt højere. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk