Thisted

Thisted Havn sikret mod terror

Havnens nordlige og østlige kaj er nu hegnet ind

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det 180 meter lange og 185 centimeter høje hegn skal i fremtiden sikre, at der ikke sker terrorhandlinger på Thisted Havn. Arbejdet med at opstille hegnet blev færdigt tirsdag. Foto: Peter Mørk

Tirsdag blev SER Hegn fra Børkop færdige med at opstille et 180 meter langt hegn, som Thisted Havn skal have for at kunne modtage international skibsfart. Omkostningerne for at terrorsikre Thisted Havn løber op i 150.000 kroner uden moms, og omkostningerne dækker over indkøb af hegn, arbejdsløn og udarbejdelse af sikringsplaner samt et elektronisk log-in system. Der er fri adgang til arealet så længe, der ikke ligger et skib til kaj. Så snart det er tilfældet, vil de to syv meter brede stålporte blive låst, og det bliver derefter havnefogeden, der udsteder passérsedler til skibets mandskab, og skibets kaptajn skal føre en logbog over skibets besætning. For havnens folk betyder de nye regler for terrorsikring mere arbejde, fordi havnens ansatte fremover skal opholde sig mere på havnen for at kunne betjene et skibs mandskab.