Aalborg

Thisted i tvivl

Thisted Kommune har for alvor peget på et af de ømme punkter i planlægningen af de ca. 150 kæmpevindmøller, der landet over skal erstatte en række små vindmøller. Flertallet i Thisted Byråd ønsker at afvente en undersøgelse af eventuelle problemer med lavfrekvent støj. Undersøgelsen skal færdiggøres på Aalborg Universitet. Her trækker det ud med måleresultater fra firmaet Delta, der skal levere det materiale, som man på universitetet skal bruge for at gøre undersøgelsen færdig.