Thisted Museum er klar til tilsyn

Gravhøje syd for Thisted de første til at få besøg af arkæolog fra Thisted Museum

Museet for Thy og Vester Hanherred - også kendt som Thisted Museum - er nu klar til at gå i gang med tilsynet af de fredede fortidsminder i Thisted, Morsø og Skive Kommuner. Det bliver gravhøje i området syd for Thisted, der som de første får besøg af arkæolog Charlotte Bøje Andersen, som er ansat for at varetage tilsynsopgaven. Men senere på året kommer turen til fortidsminder på Mors og Salling. I alt er der omkring 2300 fredede fortidsminder i det område, hvor Kulturarvsstyrelsen har bedt Thisted Museum tage sig af tilsynet. Især er det mange gravhøje fra bondestenalderen og ældre bronzealder, som præger landskabet. Museet vil føre kontrol med både fortidsmindets stand og med den to meter brede bræmme, hvor der ifølge loven ikke må pløjes eller foretages andre indgreb. I forbindelse med tilsynets bruges avanceret computerudstyr og en database, som Kulturarvsstyrelsen har stillet til rådighed. Fortidsminderne fotograferes, og deres præcise position fastlægges ved hjælp af GPS. De enkelte lodsejere får ikke besked, inden arkæologen kommer på besøg. Men lodsejeren er meget velkommen til at være til stede under tilsynet, og der er mulighed for at træffe aftale på forhånd, ligesom man på museets hjemmeside kan følge med i, hvor tilsynet er i gang, oplyser Charlotte Boje Andersen - der håber at møde mange lodsejere i marken. Det er meningen, at tilsynet af alle fortidsminderne i de tre kommuner skal være afsluttet i løbet af fem år. Det betyder, at der besøges omkring 450 fortidsminder om året.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk