Thisted

Thisted sælges som en virksomhed

Første fase af Thisteds profileringsprojekt er startet

Peter Junker, handelschef i Thisted, er sammen med GrafiskHus en af initiativtagerne til THI's satsning på at give Thisted en skarp profil til brug i markedsføringen af byen.Arkivfoto

Peter Junker, handelschef i Thisted, er sammen med GrafiskHus en af initiativtagerne til THI's satsning på at give Thisted en skarp profil til brug i markedsføringen af byen.Arkivfoto

- Vores produkt kan i bund og grund kaldes virksomheden "Thisted A/S", og for at sælge produktet er det vigtigt, at det får en ensartet og genkendelig profil. Det siger handelschef Peter Junker, Thisted Handels- og Industriforening, THI, om de næste måneders arbejde på med kortlægge, hvordan den fremtidige profilering og markedsføring af Thisted skrues sammen. Satsningen har et samlet budget i størrelsen 2-300.000 kroner, hvoraf godt 150.000 er afsat på budgettet for det arbejde, som i eftersommeren munder ud i den nye profil til brug i markedsføringen af Thisted. I projektet indgår også en revision af strategien for hvilke størrelser, der skal fremhæves som karakteristiske for Thisted by. Her er kultur, handelsliv og industri centrale ting. Peter Junker forklarer, at projektets første faser afvikles i nærmeste fremtid. Det sker blandt andet med en interviewundersøgelse og en workshop, som skal afdække, hvilke ting der indgår i en fælles identitetsopfattelse for handelsliv og industri. – Set i en større sammenhæng er dette starten på at cementere en platform for markedsføringen af Thisted. Inden vi gør det, må vi til vejrs og se tingene fra oven, så vi får et overblik over de ting, der profilerer Thisted. Den nye profil skal bruges i markedsføringen, som skal baseres på såvel visuel og grafisk genkendelighed som på nogle bestemte budskaber, som kan "sælge" Thisted. – Målet er at få en skabelon, som eksempelvis kan bruges, når virksomhederne annoncerer efter nye medarbejdere. Frem for at starte fra bunden hver gang, sikrer vi med skabelonen, at Thisted overordnet fremstår med den samme profil, selv om det er forskellige virksomheder, der annoncerer. Peter Junker fortæller videre, at skabelonen skal bruges som grundlag i andre sammenhænge, således også når der laves overordnede pr-fremstød og markedsføringstiltag for Thisted. – Når vi skal profilere os, skal det være ensartet og ikke som nu præget af forskellighed. Det er målet med den overordnede profil, siger handelschefen.