Lokalpolitik

Thisted vil have universitet

AALBORG:Udannelsesniveauet i Thisted Kommune er for lavt. Det kan en afdeling af Aalborg Universitet i Thisted være med til at rette op på, mener Thisteds borgmester Erik Hove Olesen (S). Han kom med forslaget om en universitetsafdeling, da Nordjyllands Amt i går i Aalborg havde inviteret en række amts- og kommunalpolitikere samt organisationsfolk til møde om en regional udviklingsplan for Region Nordjylland. - Det står måske ikke lige for med en afdeling af Aalborg Universitet i Thisted, men når universitetet f.eks. har en afdeling i Esbjerg, må det kunne lade sig gøre, mener Erik Hove Olesen. Hanstholm, Thisted ogSydthy kommuner kommer med i den ny nordjyske region, der dannes fra 1. januar 2007. - Og det bliver ikke sådan, at vi kommer med hatten i hånden. Vi mener, at vi har noget at bidrage med. Vi har en af landets laveste arbejdsløshedspocenter, og vores iværksætterkultur er på et højt niveau, siger Erik Hove Olesen. Netop arbejdsløshedsproblemet bliver i amtets oplæg til regional udviklingsplan fremhævet som et af Nordjyllands store problemer, idet arbejdsløsheden i amtet gennem lang tid har ligget en del over landsgennemsnittet. Erik Hove Olesen betegner erhvervslivet i Thisted som robust. Der er bl.a. margarinefabrik, Oticon, Thisted Bryghus, slagteriet og en isfabrik. Regeringens hjælpepakke på 200 mio. kr. kan, mener han, sætte en lille smule skub i udviklingen. - Det er vigtigt, at vi erkender, at det, vi har i Nordjylland, er små og mellemstore vriksomheder. Men man overser tit, at vi inden for fødevare- og it-området har nogle globalt orienterede virksomheder. Jeg kunne god tænke at universitetet uddannelsesmæssigt blev en smule mere rettet på dette merkantile område, sagde administrerende direktør Lasse Nyby, Spar Nord Bank. Diretør Peter Finnerup fra Oticon deltog også i mødet. På Oticons afdeling i Thisted er der beskæftiget 650 medarbejdere. Mange af dem er kvinder, og virksomheden bidrager til den gode bekæftigelse i Thisted-området. Om den regionale erhvervsudvikling sagde PeterFinnerup: - Det helt afgørende er, at der er virksomheder, som kommer ud og konkurrerer globalt.