Blodbad: Fem skoler står til lukning

Forvaltningens folkeskoleplan er ikke mindst hård ved yderområderne. I hele den gamle Sydthy Kommune lægges der op til, at der kun skal være én skole tilbage

Med omkring 50 elever er Vestervig Skole den mindste folkeskole i Thisted Kommune, og ikke overraskende står den derfor til lukning i det nye skolestrukturforslag. Men det samme er tilfældet for to andre skoler i Sydthy, Bedsted og Koldby.  <i>Arkivfoto: Bo Lehm</i>

Med omkring 50 elever er Vestervig Skole den mindste folkeskole i Thisted Kommune, og ikke overraskende står den derfor til lukning i det nye skolestrukturforslag. Men det samme er tilfældet for to andre skoler i Sydthy, Bedsted og Koldby.  Arkivfoto: Bo Lehm

THY:Lukning af fem skoler eller skoleafdelinger. Og lukning af overbygningen på yderligere to skoler.

Så tæt skal skolestrukturen i Thisted kommune skæres til ifølge den plan, som kommunens forvaltning har præsenteret. 

Hvis politikerne vælger at følge dette forslag, vil der fra skoleåret 2024-25 mange steder blive væsentligt længere til nærmeste folkeskole. Det gælder ikke mindst i Sydthy, hvor tre skoler, der alle i dag har under 100 elever, står til at lukke. Det drejer sig om Vestervig, Bedsted og Koldby.

Hurup Skole vil dermed være den eneste tilbageværende folkeskole i det, der engang var Sydthy Kommune. Hurup skal modtage eleverne fra Vestervig og Bedsted, mens Koldby-eleverne skal til Snedsted.

Overbygningsskolen i Vesløs skal lukke ifølge planen fra den kommunale forvaltning.   <i>Foto: Bo Lehm</i>

Overbygningsskolen i Vesløs skal lukke ifølge planen fra den kommunale forvaltning.   Foto: Bo Lehm

Østre ren overbygning

I den modsatte ende af kommunen forsvinder to af de tre afdelinger i det, som siden den seneste skolestrukturændring har heddet Hannæs-Østerild Skole. Frøstrup-afdelingen bevares som den eneste og skal tage imod eleverne fra Østerild. Afdelingen i Vesløs, der i dag udelukkende har 7.-9. klasse, lukkes og eleverne flyttes til Østre Skole i Thisted.

Østre Skole skal ifølge planen være en ren overbygningsskole, som til gengæld samler alle de store elever fra Thisted by og hele den nordlige del af kommunen. Både Hanstholm Skole og Tingstrup Skole i Thisted må, hvis planen vedtages, sige farvel til eleverne efter 6. klasse.

Tingstrup Skole skal omvendt tage imod alle elever i 0.-6. klasse fra Østre Skoles distrikt.

Forslaget betyder også ændringer for en række af kommunes specialklasser. Og for Klitmøller-området ændres skoledistriktet, så eleverne herfra skal til Sjørring i stedet for Hanstholm. 

Krav om langsigtet plan

Planen er resultat af næsten et halvt års grundigt arbejde i den kommunale forvaltning, sat i værk i oktober sidste år efter et oplæg i forbindelse med budgetforhandlingerne om besparelser på 9 mio. kr. på skoleområdet. 

Men forud for det havde forældrene i skolebestyrelserne også rejst krav om en langsigtet plan for skolestrukturen i kommunen, der i 2022 var nordjysk bundskraber i statistikken over bevillinger til folkeskolen pr. elev.

Samtidig er skolestrukturen mere decentral i Thisted end i de fleste andre kommuner. Det betyder mange små skoler og dermed forholdsvis høje udgifter.

Ifølge Lars Sloth, direktør for børne- og familieforvaltningen, sikrer planen en folkeskole, som i en længere årrække vil være bæredygtig, både fagligt, socialt og økonomisk.

- Men vi er også klar over, at det er en plan, som her og nu vil betyde ændringer mange steder, siger han ifølge en pressemeddelelse fra kommunen.

Tingstrup Skole skal afgive 7.-9. klasse til Østre Skole, ifølge forslaget fra forvaltningen.  <i>Arkivfoto</i>

Tingstrup Skole skal afgive 7.-9. klasse til Østre Skole, ifølge forslaget fra forvaltningen.  Arkivfoto

Alt i alt giver planen besparelser på anslået 15,5 mio. kr. - altså et godt stykke over de 9 mio. kr., som var sparemålet. De overskydende 6,5 mio. kr. skal "geninvesteres i folkeskolen".

Men først skal planen altså vedtages ved en politisk proces, der starter med et møde i børne- og familieudvalget på mandag og efterfølgende i den samlede kommunalbestyrelse 28. marts.

Herefter følger en høringsperiode på otte uger, hvor der også er planlagt tre borgermøder. Den nye skolestruktur står herefter til at blive endeligt vedtaget på det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

"En bunden opgave"

Peter Larsen (V), formand for børne- og familieudvalget, ser arbejdet med at ændre skolestrukturen som "en bunden opgave" efter henvendelsen fra skolebestyrelserne sidste år. Og han påpeger, at med et børnetal, der fortsat falder, vil skolernes økonomi blive strammere og strammere:

- Med den foreslåede model får vi fremtidssikret strukturen for folkeskolen i Thy, så vi i stedet for, at der hele tiden hersker usikkerhed om de små skolers eksistens, kan tale om indholdet, og hvordan vi laver den bedste folkeskole for eleverne, siger han.

Om det så også betyder, at han vil stemme ja til planen i sin nuværende form, det vil han ikke udtale sig om inden mandagens møde. Men han forudser, at der skal findes nogle kompromiser, "som alle kan se sig selv i":

- I sådan en sag synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi bestræber os på, at alle kan blive enige, siger Peter Larsen.

Han og de øvrige udvalgsmedlemmer mødtes torsdag aften med medlemmer af skolebestyrelser fra hele kommunen, der blev orienteret om planen på Thisted Rådhus. Samtidig blev medarbejderne orienteret af skolelederne ude på alle skolerne. 

Inklusive 10.-klassetilbuddet Campus 10 i Thisted har Thisted Kommune i dag folkeskoler og skoleafdelinger på forskellige 17 adresser.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.