Skoledebat strammer til: Koldby-området lægger sin skæbne i politikernes hænder

Med et fælles høringssvar vil Koldby-området vise, hvordan Thisted Kommune fortsat kan være et alternativ til storby-livet - og samtidig spare på skoleområdet, men uden at ødelægge lokalsamfundene

Med lidt mere tid kunne vi have gjort mere, men vi har gjort, hvad vi kunne, siger Pia Elkær om Koldby-områdets fælles høringssvar til debatten om skolestruktur <i>Arkivfoto: Bo Lehm</i>

Med lidt mere tid kunne vi have gjort mere, men vi har gjort, hvad vi kunne, siger Pia Elkær om Koldby-områdets fælles høringssvar til debatten om skolestruktur Arkivfoto: Bo Lehm

KOLDBY:- Lokalområdet har på kort tid ydet en kæmpe indsats for at opkvalificere politikernes beslutningsgrundlag med et sparekatalog, der kan ”plukkes” i. Med lidt mere tid kunne vi have gjort mere, men vi har gjort, hvad vi kunne. Nu lægger vi lokalområdets skæbne i hænderne på politikerne, og håber på det bedste.

Det siger Pia Elkær, Koldby-områdets talsperson og koordinator i den indsats, der nu resulterer i et høringssvar til forslag til ny skolestruktur i Thisted Kommune, som lige nu er i høring. Efter forslaget er Koldby et af de lokalsamfund, der kan miste sin skole.

Med høringssvaret vil Koldby-området vise, hvordan Thisted Kommune stadig kan være et alternativ til livet i storbyen, selv om der spares på skoleområdet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra de lokale arbejdsgrupper i Koldby, der har arbejdet med skolestruktur. 

En række grupper, med forskellige kompetencer og fokusområder, har været i arbejdstøjet i Koldby området, siden Thisted Kommune i en rapport foreslog Koldby Skole lukket.

En regnegruppe påviser, at den reelle besparelse ved lukning af Koldby Skole er ca. 1,7 mio. kr. i stedet for de ca. 3,8 mio. kr. rapporten viser. Besparelsen er reduceret med kommunens egne tal for transportudgifter, ikke medtagne udgifter til drift af den tomme skolebygning, og beregning af klasseantal efter overflytning af eleverne til Snedsted Skole.

- Det har været spændende at stifte bekendtskab med den kommunale økonomitænkning, siger medlem af regnegruppen Jane Hvidbjerg, som til daglig er financial manager i en privat virksomhed. Hun håber, at gruppens indspark er brugbare.

Andre arbejdsgrupper har set på alternative besparelser på skoleområdet. De har fundet fem konkrete besparelser, som ikke ødelægger livet i de mindre lokalsamfund, fremgår det af pressemeddelelsen.

En landsbyordning, hvor skole og daginstitution lægges sammen i bygninger på skolen, skaber en robust enhed med ca. 160 børn og mange fordele. Grupperne mener at her kan findes en besparelse på ca. 672.000 på bygninger, ledelse og synergieffekter i ydertimer og ferier.

Justering af skoledistriktsgrænse mellem Snedsted og Koldby Skole giver en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. og vil sikre de to skoler mere pædagogisk og økonomisk optimale klassestørrelser. Yderligere besparelsespotentialer kan findes med en frisætning af skoleområdet, med mulighed for at arbejde frem mod en model lidt lig den, som kendes på dagtilbuds området med ”pladsanvisning”.

0. til 6. klasse i Thisted By har i dag årgange, der er fordelt på fem til syv klasser på fire skoler. Eleverne vil kunne rummes i fem klasser fordelt på to eller tre skoler. Ændringen vil betyde en skole mindre, uden at elever skal transporteres, og give en besparelse på ca. fire mio. kr. Efter tre årtiers skolelukninger i landdistrikterne, er tiden måske inde til at sætte fokus på Thisted By, selv om det er meget ubehageligt at foreslå, lyder et andet forslag fra Koldby-gruppen.

Fordelen er, at den løsning er uden negativ betydning for bosætning og udvikling (max. 2,5 km til skole), ligesom "tomgangsdrift" på bygningerne kan undgås, da de med beliggenhed i Thisted By, vil være attraktive for andre formål. 

Optimering af kerneydelse og mere frihed i lærernes hverdag var et fokuspunkt for en arbejdsgruppe. Den foreslår, at lærerne underviser lidt mere, mod gengæld at blive lettet for andre opgaver, som møder, dokumentation og lignende. Desuden kan der gives mere frihed og fleksibilitet i arbejdet.

Besparelsespotentialet anslås fra ca. tre mio. til 11 mio. kr. ved 15 til 45 min. mere undervisning, skønnes det i pressemeddelelsen. 

- Vi skylder folkeskolen, at der sættes fokus på kerneydelse og medarbejdertrivsel, som er hinandens forudsætninger, siger Jacob Bjerregård, direktør i en af de lokale virksomheder, der over de seneste tre år har skabt 153 nye arbejdspladser i lokalområdet.

Frisætning fra lovgivning på folkeskoleområdet er en del af regeringsgrundlaget, og åbner mulighed for at Thisted Kommune, som frikommune kan fritages for lovgivning på skoleområdet. Hvis friere muligheder og kreativitet blot medfører et rationale på en procent, kan der indløses en besparelse på ca. tre mio. kr. Med den opfindsomhed, som har præget thyboerne i de seneste år, burde dette potentiale være lavt sat.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.