Naturvidenskab

Thisteds forbrugere sparer bestemt ikke på vandet

Det fine sommervejr kan aflæses direkte hos Thisted Vandforsyning

På komputeren kan medarbejderne ved Thisted Kommunes vandforsyning følge med i forbrugernes adfærd. Arkivfoto

På komputeren kan medarbejderne ved Thisted Kommunes vandforsyning følge med i forbrugernes adfærd. Arkivfoto

De mange dage med varmegrader op mod 30 grader har sat vandforbruget voldsomt i vejret hos Thisted Kommunes forbrugere. Men ingen har indtil nu manglet vand. Det mest mærkbare har forbrugerne oplevet i yderområderne. Det forøgede tryk har fået okker til at løsne sig, så der er forbrugere, der har måttet leve med rødt vand. Det gælder områderne omkring Hjardemål, Hundstrup, Frøstrup, Lildstrand og Vust. Det oplyser sektionsleder Ulf Nyborg, der er ansvarlig for, at vi alle får frisk vand i varmen. - Normalt oppumper vi 10.000 kubikmeter i døgnet, men vi har været oppe på 13.000 kubikmeter, siger Ulf Nyborg, der anfører forskellige grunde til merforbruget. Det er nemlig ikke fordi forbrugerne drikker mere vand. - Vi oplever, at folk er begyndt at vande have, da folk jo gerne vil have en pæn græsplæne. Desuden har mange private anskaffet sig en swimmingpool, som kræver meget vand. Mange af svineavlerne overrisler deres grise, og hos mange kvægavlere kan køleanlæggene ikke følge med, så man bruger vand til at køle mælken, siger Ulf Nyborg. Men ellers er der vand nok. De allerfleste steder er vandet af så fin kvalitet, at vandet slet ikke skal efterbehandles. Dog må man i Villerslev, Lyngby og Hanstholm ilte vandet. Men ellers er vand jo blevet en dyr vare. 1000 liter vand koster 10,19 kr. hvortil kommer en afledningsafgift på 19,19 kr. Det indebærer altså, at en liter vand koster knap tre øre. Hvis man vander med en normal spredevander i en have, koster det godt 18 kr. i timen. Så enhver kan jo gøre sine overvejelser, om en frisk nyvandet græsplæne er pengene værd. poul.erik.holm@nordjyske.dk