Lokalpolitik

Thøger Kristensen (S)

Socialdemokraterne ser med største alvor på den økonomiske situation, som Rebild Kommune står i.

Thøger Kristensen, Socialdemokraterne

Thøger Kristensen, Socialdemokraterne

Det viser sig jo at områder som er erkendt vanskeligt styrbare har været underbudgetteret på trods af at man godt vidste, at forbruget var stigende. Socialdemokraterne bakker op om, at der skal findes besparelser og holdes igen med forbruget, således at kommunens likviditet ikke forringes yderligere. Derfor har vi også arbejdet seriøst med besparelsesforslag uanset om vi mener de helst skulle have været undgået. Det drejer sig f.eks. om skolelukninger og fælles ledelses på daginstitutionsområdet. Men besparelserne må gøres ordentligt - efter en grundig dialog med de involverede borgere og medarbejdere. I sagen om autist-børnene må vi desværre konstatere, at kommunens måde at fare frem på, har lagt gift ud for en dialog med de berørte forældre og helt overskygget de muligheder, som vi har skabt med det nye tilbud i Skørping. Vi håber, at vi kan rette op på dette ved at starte en fornyet dialog med forældrene, baseret på frivillighed. Når så likviditeten er reddet for i år, må vi vende blikket fremad mod 2011 og få lagt nogle budgetter der kan holde - og hvor den kommunale service opretholdes på et rimeligt niveau. Socialdemokraterne er villige til at lade borgerne i Rebild betale lidt mere i skat, men frygter at regeringen ikke vil tillade dette i den kommende økonomiaftale. Socialdemokraterne vil uanset resultatet arbejde seriøst med den kommunale økonomi og gøre vores yderste for at Rebild Kommune opfører sig socialt ansvarligt også i krisetider.