Planteavl

Thor P. fik særbehandling i jordsag

København, lørdag /ritzau/ Finansminister Thor Pedersen (V) fik særbehandling, da Jordbrugskommissionen for Vestsjællands Amt fredag kom frem til, at han med få hundrede meters margin ikke ejer for meget jord på sine tre ejendomme. Kommissionen tillod ekstraordinært, at Thor Pedersens advokat og landinspektør fik lov til at deltage i opmålingen på ejendommene. Og netop landinspektøren kom under opmålingen med de afgørende ideer til, hvordan hektarregnskabet kunne falde ud til finansministerens fordel, oplyser medlem af kommissionen, Leif Christensen. - Kommissionen har aldrig haft nogen med ude, når vi har været ude og kigge på noget. Men den her sag er så betændt, at vi skal være 110 procent sikre på det, som vi foretager os. Derfor tog vi advokaten og landinspektøren med, siger Leif Christensen. Selve opmålingen blev ellers hemmeligholdt for offentligheden. Thor Pedersen har tidligere oplyst over for Folketinget, at selv om han i alt ejer 82,05 hektar jord, så er der ikke mere end 70 hektar såkaldt dyrkbar jord. Ellers ville arealbesiddelsen kræve en særlig tilladelse. Jordbrugskommissionens tre medlemmer kom da også under fredagens markvandring frem til, at finansministeren lige netop har 12,0 hektar såkaldte fradragsarealer - såsom strand, mose og fredskov - der ikke kan dyrkes. Da Jordbrugskommissionen runder tallene nedad, så slipper Thor Pedersen for videre påtale. Inden det kom så vidt, havde Jordbrugskommissionen dog i første omgang vendt tommelfingeren nedad for dele af det regnestykke, som Thor Pedersens landinspektør på forhånd havde præsteret for at nå frem til, at finansministeren ikke ejer mere end de magiske 70 hektar dyrkbar jord, som han må i henhold til landbrugsloven. Der var således nogle arealer, som kommissionen ikke kunne godkende som fradragsarealer. Til gengæld foreslog landinspektøren så fredag på stedet nye fradragsarealer, som atter fik hektarregnskabet til at gå op. - Landinspektøren sagde, at der var et par arealer, han ærgrede sig over, han ikke havde taget med som fradragsarealer. Og det kiggede vi så nøje på og gav ham ret i var fradragsarealer, siger Leif Christensen. Leif Christensen afviser dog, at den ekstraordinære tilladelse til advokaten og landinspektøren på den måde reelt reddede Thor Pedersen i den betændte jordsag. - Det havde vi jo ellers selv fået øje på, da vi var ude at kigge. Men det var ingen skade til, at han var med, så vi sammen fik drøftet, hvad som var muligt og ikke muligt, siger medlemmet af Jordbrugskommissionen. Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) havde bedt Jordbrugskommissionen om en ny opmåling, fordi naboer til Thor Pedersen troede, at finansministeren på sine tre gårde ved Nakke dyrkede flere end de 70 hektar. Hvis det var tilfældet, kunne kommissionen have pålagt ham at sælge jord fra. Samtidig havde finansministeren flere gange oplyst over for Folketinget, at han ikke ejede mere end de 70 hektar dyrkbar jord - uden at han havde fremlagt dokumentation for sine oplysninger. Det har fået venstrefløjen til at sætte spørgsmålstegn ved finansministerens opmåling af de tre ejendomme. Enhedslistens fødevarepolitiske ordfører, Keld Albrechtsen, har da også udtrykt forbløffelse over den "matematisk præcise afgørelse" fra Jordbrugskommissionen, og kaldt det utroværdigt, at kommissionen fredag netop landede på tallet 70. Thor Pedersen ejede i forvejen to andre gårde ved Nakke i Nordvestsjælland, inden han i november 2002 købte Tranebjerggård, hvilket gjorde spørgsmålet om de 70 hektar aktuelt. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti gav i januar Thor Pedersen en lille næse for hans håndtering af hele sin boligsag. Det skete, efter at han havde erkendt ikke at have overholdt sin bopælspligt på landejendommene. I tiden som finansminister har Thor Pedersen en stor del af tiden boet i sit sommerhus i Ramløse ved Helsinge for at spare transporttid med ministerbilen ind til Finansministeriet på Slotsholmen i København. Venstrefløjen mente dog, at der var grundlag for en noget kraftigere kritik, men kom i mindretal. /ritzau/