Thor ramt af sin egen hammer

Når landets finansminister Thor Pedersen (V) afviser de konservatives krav om skattelettelser og siger, at det ville være det samme som ”at smide benzin på bålet” og risikerer høj ledighed, så må der jo være noget om snakken!

De konservative har ganske enkelt ikke læst på lektien, men det har Thor! Thors hammer siger nemlig, at der ikke kan gives skattelettelser i en periode med højkonjunktur – det vil overophede økonomien – men væksten i antallet af offentlige ansatte og en stigning i de offentlige udgifter er derimod tilladt, selvom det også overopheder økonomien. ”Denne regering har markant øget danskernes velfærd”, som Thor siger, og så holder det også socialdemokraternes velfærdsangreb på regeringen i skak, men ikke ”mat”. Netop denne strategi har Thor brugt 35 milliarder kroner på, siden han overtog finansministeriet fra Mogens Lykketoft (S). Mon ikke en del af det beløb kunne have været brugt på skattelettelser? Nej, det kunne der ikke! Ifølge Thor findes der endnu ikke et råderum, der kan finansiere en skattesænkning til danskerne, selv om staten for tiden kører med store overskud. Hvis viljen var der til skattelettelser – som også regeringsgrundlaget foreskriver – så kunne et økonomisk råderum sagtens skabes, men noget tyder på, at Thor i sin iver efter at skabe dette råderum er blevet ramt af sin egen hammer. Et uheld det borgerlige Danmark stadig lider under!