Thorø vil annektere Nordbo-afdeling

Beboere skal ikke spørges, fastslår formand for ‘45

FREDERIKSHAVN:Beboerne i Nordbos afdeling 14 på Borgmester Hassingsvej får ikke indflydelse på, om afdelingen overdrages til Boligforeningen af 1945. Det fastslår formanden for ‘45 René Thorø. Han mener slet ikke, de skal høres. Thorø siger, at hans repræsentantskab står bag ham i ønsket om at Boligforeningen af 1945 gør brug af sin køberet til Nordboafdelingen. Han fastslår, at det ikke er Boligforeningen af 1945s opgave at snakke med Nordbos lejere. - Deres egen boligforening burde have gjort dem opmærksom, at deres afdeling skal overtages af ‘45. - Vi ser det som en helt naturlig ting, at der sker tilbageskødning til ‘45 af de tidligere kommunale ejendomme på Borgmester Hassingsvej. Baggrunden for at ‘45 gør køberetten gældende er enkel: - Det er altid en fordel at være en stor forening, siger René Thorø. Han peger på, at der er driftsmæssige fordele ved at dele ejendomsfunktionær med ‘45s afdelinger Højbo og Bakkebo, der ligger på den anden side af vejen. Det samme argument med modsat fortegn fremfører Solveig Andersen, formand Nordbos afdeling 14. Afdelingen deler nemlig allerede vicevært - men med Nordbos nye plejeboliger ved Gigtplejehjemmet i Asylgade. - Hvis afdeling 14 ikke fortsat skulle være under Nordbo, så var der ingen mening i at kommunen lod Nordbo opføre plejeboliger i byen, siger hun. Udover plejeboligerne og afdeling 14 har Nordbo kun en håndfuld enkeltboliger i Frederikshavn. De ligger spredt over byen. Demokratiets regler Nordbos formand, Hans Styrishave, Aalborg, mener, at beboerne har krav på afgørende indflydelse på, om afdelingen skal skifte ejer. Han henviser til, at der er kommet nye regler om beboerdemokrati, siden aftalen mellem de to boligforeninger blev indgået. Styrishave lægger ikke skjul på, at Nordbo helst selv beholder afdelingen. Fordi den er velfungerende, ikke har udlejningsproblemer og fordi Nordbo med byggeriet af plejeboliger ved Gigtplejehjemmet er blevet yderligere involveret i udlejning i Frederikshavn. Eksperthjælp De omstridte købsklausul for afdeling 14 blev indgået i forbindelse med, at Frederikshavn Kommune overlod det til De Vanføres Boligselskab (som siden har taget navneforandring til Nordbo, red.) at renovere de kommunalt ejede boligblokke på Borgmester Hassingsvej først i 90’erne. Kvarteret havde dengang et dårligt ry med vold, prostitution og massive sociale problemer. De Vanføres Boligselskab havde med held gennemført et socialt og bygningsmæssigt kvarterløft på Grønlandstorvet iAalborg. Derfor bad Frederikshavn Kommune selskabet om at løse den tilsvarende opgave i Frederikshavn. - Men vi var egentlig sat på opgaven først, siger René Thorø. - Vi accepterede, at De Vanføres Boligselskab forestod byggeriet mod at vi fik indflydelse, og vi pointerede, at vi ville overtage afdelingen. Derfor blev der indgået en købekontrakt. Den blev kun gjort betinget af, at vi inden 2004 meldte ud, om vi ville overtage afdelingen eller ej.