EMNER

Thorsted og Sjørring ønsker at etablere et fælles pastoratsråd

Sammenlægningen af de to sognes menighedsråd er temaet for to menighedsmøder

Lisbeth Bukh er formand for menighedsrådet i Thosted. Ejner Heskjær er formand i Sjørring. De to råd søges nu erstattet af et fælles pastoratsråd.Foto: Klaus Madsen

Lisbeth Bukh er formand for menighedsrådet i Thosted. Ejner Heskjær er formand i Sjørring. De to råd søges nu erstattet af et fælles pastoratsråd.Foto: Klaus Madsen

SJØRRING-THORSTED:Fælles personale, fælles præstegård, fælles sogneaktiviteter - men to menighedsråd. Sådan er den virkelighed, de to menighedsråd ved henholdsvis Sjørring og Thorsted sognekirker ønsker at ændre. - Det er en alt for langsommelig arbejdsgang, når noget skal vedtages. Så skal det jo behandles i først det ene menighedsråd og så i det andet, forklarer Lisbeth Bukh, som er formand for menighedsrådet ved Thorsted sognekirke. Nu arbejder medlemmerne af de to menighedsråd på at få et fælles pastoratsråd i stedet. Det sker i god tid inden menighedsrådsvalget i november næste år, for det kræver en del papirarbejde og formaliteter at få effektueret en sammenlægning af to menighedsråd. De to råd har faktisk allerede udarbejdet en vedtægt, men den skal der holdes et menighedsmøde om i hvert af de to sogne, og der skal stemmes om vedtægten - og til sidst skal den så endeligt godkendes i ministeriet. Vedtægten består af en lille halv snes paragraffer og fylder blot halvanden side. Man kan få mulighed for at læse den ved henvendelse til menighedsrådsformændene. I Sjørring er det Ejner Heskjær. Vedtægten udleveres og gennemgås på de menighedsmøder, der holdes den 1. november. I Thorsted holdes der møde klokken 19 på friskolen, og en time senere holdes der et tilsvarende møde i Sjørring Præstegård. Lisbeth Bukh fortæller, at Thorsted sognekirkes nuværende menighedsråd er på 6 medlemmer, mens rådet ved Sjørring kirke har 7 medlemmer. Et kommende pastoratsråd skal ifølge vedtægten være på 9 medlemmer med 3 fra Thorsted sogn og 6 fra Sjørring sogn. Der skal dog være en selvstændig kirkeværge i hvert af sognene. På de to menighedsmøder vil Steen Rasmussen deltage. Han er konsulent for landsforeningen af menighedsråd med stor ekspertise inden for sammenlægning af sogne. Derfor kan han forklare alt om både det juridiske og det praktiske i forbindelse med en eventuel sammenlægning af de to sogne. Der stemmes om forslaget på møderne, og det afgøres ved simpelt flertal, om de to menighedsråd skal arbejde videre med planerne om en sammenlægning.