Thorup

Thorup bliver kønnere

Byforskønnelsesprojekt med stianlæg, flagalle, bænke og bytorve på vej

THORUP:I sidste måned fik Thorup og Omegns beboerforening 125.000 kr. til et byforskønnelsesprojekt fra EUs landsdistriktspulje. Endnu er man ikke klar med projektet, der sker i forlængelse af et klokakeringsarbejde. Men en ting står fast, Thorup går hen og bliver noget kønnere. - Det skulle den meget gerne, folk får måske også lyst til at pynte deres egen ejendom op. Det vi også håber på, er at få solgt vores byggegrunde, der ligger færdige, siger formand Hans Jørgen Melvej. Kommunen giver også godt 200.000 kr., der er en forudsætning for, at EU-pengene kunne komme i hus. Disse penge skal gå til færdiggørelse af bl.a. fortove. De 125.000 kr. skal bl.a. bruges til bænke, bytorve, blomsterkummer og en flagalle. Desuden er der planer om at lave et stianlæg nord for byen, og branddammen skal gøres større. - Vi må ikke nedlægge den, for den er en sø, derfor vil vi godt gøre den lidt bredere, så vi kan få glæde af den, siger Hans Jørgen Melvej I Thorup er man også i færd med at få lavet en naturguide til lokalområdet med forslag til cykel- og gåture. Altsammen skulle det gerne give lidt mere liv i byen og måske tiltrække flere tilflyttere. - Så kan vi få mere liv i byen, vi regner ikke med, at få butikker, men vi har nogle aktive foreninger, siger Hans Jørgen Melvej.