Thorupstrand-borgere skal høres

TALERØR:For det første vil jeg gerne slå fast, at jeg ikke er medlem af Thorupstrand Fiskeriforening, og ikke har udtalt mig på Fiskeriforeningens vegne. For det andet, er det ikke rigtigt, at fiskeriforeningen kun har 25 medlemmer, men der er 25 medlemmer bosiddende i Thorupstrand. Det er et faktum, at alle beboere ved Thorupstrand kan blive medlem af Thorup Håndværker- og Borgerforening, men ikke alle kan blive medlem af Thorupstrand Fiskeriforening. Jeg deltog i et møde, hvor et af punkterne på dagsordnen var Beboerforening i Thorupstrand. Personligt synes jeg, at det er en dårlig ide, med en selvstændig beboerforening for Thorupstrand. En løsning kunne være at etablere en underafdeling af Thorup Håndværker- og Borgerforening, således, at når der var noget relevant stof på tapetet, blev ikke kun fiskeriforeningen kontaktet. Relevant stof kan i mine øjne være kiosk, evt. udvidelse af legeplads med cykelcrossbane, købmand, døgnbutik osv. Jeg har aldrig givet udtryk for, at borgerforeningen skal overtage fiskeriforeningens opgave med at være talerør overfor offentlige myndigheder, men den skal være medspiller, når det gælder lokale anliggender som f.eks. kiosken ved stranden. Vi havde en privatejet kiosk, som blev fjernet af kommunen i henhold til lokalplanen. Toiletbygningen skulle flyttes hen til Naturcentrets Strandudstilling. En flytning ville medføre en udgift for kommunen på ca. 200.000 kr., så toiletbygningen ligger hvor den altid har ligget. Resultat: Der har ikke været kiosk ved Thorupstrand i to år. Førhen var der tre kiosker, og en købmand. Sådan forhold gør, at jeg føler, at der er brug for en kontaktgruppe til alle borgerne i Thorupstrand. Det skal lige nævnes, at mange medlemmer af fiskeriforeningen også er medlem af Thorup Håndværker- og Borgerforening.