Thule-materiale til Aalborg

Stadsarkivar håber forskere får lyst til at granske papirer

AALBORG:Foreningen af Stråleramte Thulearbejdere overdrog for nylig tre store flyttekasser med materialer til stadsarkivet i Aalborg. Papirerne vil nu blive registret og gemt for eftertiden, og det glæder stadsarkivar HenningBender, som håber at forskere og andre får lyst til at granske materialerne. - Mange af de tidligere Thule-arbejdere bor i Nordjylland, og derfor er det også oplagt, at det er os, som opbevarer deres papirer, siger han. Stadsarkivet har allerede fået Rigsarkivets tilladelse. Og selvom de mest personfølsomme oplysninger først er tilgængelige efter 75 år, regner Henning Bender også med, at der er mange historiske dokumenter og mødereferater. - Derfor har vi også valgt at prioritere det, så vi er færdige med at gennemgå og registre materialerne på 38 årsdagen for flystyrtet den 21. januar 2006, forklarer han. Bender, der selv fungerer som censor i historie på universitetet, håber, at det ny arkiv både vil blive brugt til forskning og undervisning. For efter hans opfattelse vil det formentlig kaste lys over en meget spændende periode i dansk udenrigspolitik. - Modsætningen mellem arbejderbeskyttelse og udenrigspolitik er meget interessant, mener han. - Thulearbejderne arbejder fortsat for at få en strålehygiejnisk undersøgelse. Og selvom det i første omgang blev afvist af EU, lovede statsministeren for nylig udarbejde en statistisk vurdering af deres sundhedstilstand, forklarer han. Landsforeningen af Stråleramte Thulearbejdere har siden 1988 kæmpet for at få indsigt i, hvad der egentlig skete omkring det atombevæbnede B52-fly, som styrtede ned på havisen syd-vest for Thulebasen i Grønland i 1968. Flere af arbejderne blev dengang sat til at rydde op efter flystyrtet, men sagen blev i lang tid hold skjult af udenrigspolitiske hensyn.