Thy bør være småbyvenlig

Stram økonomi og faldende befolkningstal kommer også til at påvirke servicen i landdistrikterne

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Har jeg nu husket det hele? Jens Kr. Yde (K) på vælgermødet.

- Thisted Kommune bør være småby-venlig, for de små samfund har også meget at byde på, sagde byrådskandidat Mogens Gravesen på Landsbygruppen Thys vælgermøde mandag på Landbocentret i Thy. Og dét var der bred enighed om i panelet, men flere kandidater lagde ikke skjul på, at der måtte være grænser for venligheden i den forstand, at der bliver færre thyboer - især i landdistrikterne - og at alle ikke kan få alt, når det gælder skoler, plejehjem og anden service. Ib Poulsen (DF) fremhævede Klitmøller som et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at skabe liv i landsbyerne. Det nye byråd bør overveje en konkurrence landsbyerne imellem, hvor kommunen honorerer initiativer med f.eks. 50.000 eller 100.000 kr. Jens Otto Madsen (LT) talte som flere andre for, at tilbagegangen i befolkningstallene. Det går ikke at "dræbe" de små byer, så der kun sker udvikling i byer som Hurup, Thisted og Klitmøller - "selv Hanstholm er i en alvorlig udvikling på grund af færgen". Han kaldte Thisteds butikscenterpolitik betænkelig: - De store centre trækker folk til, og de små bruger må lukke. Det er ifølge Mogens Gravesen Kristendemokraternes begrundelse for at sige nej til at ophæve lukkeloven. Han kalde det vigtigt, at de helt basale forhold fortsat er i orden i de små samfund: regelmæssige busruter, bogbusser, boliger til ældre - "hvorfor kun bygge nær ved plejehjem?" . Lene Kjelgaard Jensen (V) pegede på, at "gør vi det attraktivt at flytte på landet, bliver det også attraktivt at bo der". Landsområderne skal markedsføre deres identitet, og kommunen kan bl.a. bidrage med at kalde lokale interesser sammen og formulere strategier for konkrete områder. - Thisted Kommune kan ikke have servicetilbud i alle yderområder, sagde Preben Dahlgaard, der ikke håbede, at Thisted får ryggen mod den økonomiske mur som Mors og Jammerbugt. Der er andre udfordringer for de tyndtbefolkede områder end for de større byområder, men man skal støtte ildsjæle og værdier på landet. Normering og service i de enkelte områder falder samtidig med befolkningstallet, sagde Mogens Kruse (SF), "så vi kommer ud i et system med meget små enheder, som er svære at drive fornuftigt", sagde han, mens Jens Kr. Yde (K) sagde, at "løsningerne i landdistrikterne ikke behøver at være, at alle får det samme." - Men strukturdebatten vil uvægerligt komme, enten nu eller i næste valgperiode, sagde Jens Kr. Yde, mens det ifølge Povl Bojer (Vov) er et stort problem, hvis Thisted Kommune ikke selv tror på et liv på landet - så gør borgerne det heller ikke: - Det er vigtigt, at vi vedstår den landdistriktspolitik, vi har. Ulla Vestergaard (S) sagde, at lukker man et ældrecenter, kommer et område til at dø ud. Man bør alternativt se på, om der kan flyttes et bibliotek eller en uddannelsesmulighed til stedet - "skal vi f.eks. samle uddannelsesmulighederne i Hanstholm," sagde hun, inden der blev åbnet for debatten.