Lokalpolitik

Thy-borgmestre uenige om navn

THY: Skal den nye kommune hedde Thy? Eller skal den hedde Thisted? Det er det store diskussionsemne blandt de ledende politikere i Sydthy, Thisted og Hanstholm, som forlængst er blevet enige om at danne en fælles kommune. De tre borgmestre og de seks andre lokale politikere, der tilsammen udgør styregruppen i forbindelse med sammenlægningen, er enige om stort set alt andet. Men navnet på den nye kommune kan de altså ikke blive enige om. Arbejdstitlen har helevejen igennem været Thy-kommunen. Men for nylig meldte Thisteds borgmester Erik Hove Olesen (S) så ud, at han synes den nye kommune bør hedde Thisted Kommune. - Hidtil har vi slået os til tåls med arbejdstitlen. Men jeg kan jo se rundt omkring, at man bortset fra i Hjørring bevarer navnet på den gamle købstadskommune, og det mener jeg også vil være en vis fornuft i, at vi gør her i Thy, siger han. Erik Hove Olesen er bange for, at navnet Thy Kommune i for høj grad vil signalere udkantområde og lutter landbrug. Desuden er en del af Thy udpeget til at være nationalpark. Det kan yderligere være med til at forstærke indtrykket af et udkantområde, vurderer borgmesteren i Thisted. - Jeg tror og håber, at Thisted i højere grad signalerer erhvervsudvikling. Vi har jo både andelssvineslagteriet Tican, Thisted Bryghus, Polar Is og en række andre landskendte virksomheder, som viser at der er gang i det lokale erhvervsliv. Det har vi behov for, påpeger Erik Hove Olesen. - Jeg synes, at de i den nordøstlige del af Vendsyssel har gjort det rigtige ved at kalde den nye kommune for Frederikshavn, selv om Skagen og Sæby også er købstæder. Frederikshavn er trods alt den største af de tre byer, tilføjer han. Borgmesterkollegaen i Hanstholm, Ejner Frøkjær (S), er bestemt ikke enig. Han fastholder, at den nye kommune bør hedde Thy. - Ved at kalde det Thy Kommune signalerer vi, at vi med sammenlægningen af de tre kommuner starter på en helt frisk. Jeg tror bestemt også på, at navnet Thy kan brandes, som det jo hedder på moderne dansk. Det er da lykkedes ganske godt for Thisted Bryghus at lancere Thy Pilsner, konstaterer han. I modsætning til borgmesteren i Thisted vurderer Ejner Frøkjær, at det kan blive et plus for Thy at signalere, at det ligger langt fra København. For eksempel med nationalparken. - Vi kan jo nu engang ikke løbe fra, hvor vi rent geografisk er placeret i landet. Så kan vi lige så godt forsøge at vende det til noget positivt, siger han. Ejner Frøkjær har i spøg foreslået, at det kommer til at hedde Skjoldborg Kommune. Opkaldt efter den lille landsby midt i Thy, hvor han selv er født. Det forslag har ikke rigtigt vundet gehør. Midt imellem de to socialdemokratiske borgmestre i Thisted og Hanstholm står Sydtys Venstre-borgmester Arne Hyldahl. I spørgsmålet om navnet på den nye kommune opfører han sig nærmest som en radikal. - Jeg går ind for, at den nye kommune kommer til at hedde enten Thy eller Thisted. Sidstnævnte er jo købstaden, og kender folk rundt omkring i landet ikke Thisted, kender de nok heller ikke Thy. Borgmesteren i den sydligste af de tre kommuner har altså endnu ikke besluttet, i hvilken navneskål, han vil lægge sit lod. - Ude blandt befolkningen her i Sydthy tror jeg nok, at de fleste hælder mest til, at kommunen skal hedde Thy. Men efter min mening er det ikke så vigtigt, om det bliver det ene eller det andet navn. Den thy'ske styregruppe samles igen 21. januar, hvor navneproblematikken atter er på dagsordenen. De tre borgmestre erkender, at det sagtens kan ende med, at hver kommunalbestyrelse kommer med sin indstilling og det så bliver op til indenrigsministeren, om kommunen skal hedde Thy eller Thisted. Men de tre borgmestre er også enige om, at navnestriden ikke på nogen måde kan ødelægge den gode stemning i den thy'ske familie. Og de er alle parate til at acceptere barnets navn, uanset om det bliver Thy eller Thisted. - Da vi fik vores første barnebarn, syntes vi det var forfærdeligt, at han skulle døbes Magnus. Men nu kan vi jo slet ikke forestille os, at han hed noget andet, lyder slutkommentaren fra Thisted-borgmester Olesen.

Forsiden