Thy er helt sikker på at få nationalparken

Uanset de seneste politiske spilfægterier er Thy sikker på at få den første danske nationalpark.

Forligspartierne er nemlig enige om at ”igangsætte proceduren for oprettelse af en nationalpark i Thy i juni/juli. Igangsættelsen vil ske i henhold til nationalparkloven ved, at ministeren indhenter samtykke fra den berørte kommune”, som naturligvis er Thisted Kommune. Dansk Folkepartis miljøordfører Jørn Dohrmann, som blokerede for en samlet aftale, er med i flertallet bag projektet i Thy. Men folketingsmedlem Ole Vagn Christensen (S), Thisted, der ikke er med i Folketingets miljøudvalg, mener, at Thy er taget som en slags gidsel, fordi udvalget ikke kunne blive enige om bl.a. proceduren for resten. De øvrige områder, der er i spil, er Skjern Å og Mols Bjerge, ”hvor det er oplagt at igangsætte udpegningsproceduren inden udgangen af 2007”, og det er Kongernes Nordsjælland, som måske ”på eet senere tidspunkt kan udpeges som en egentlig nationalpark”, fremgår det af aftaleteksten. Ifølge Ole Vagn Christensen oplysninger er det usikkert, om miljøudvalget kan nå flere møder inden sommerferien. I så fald må afgørelsen vente til august. Personligt mener han dog, at aftaletekstens ordlyd om at sætte processen i gang i juni/juli må forpligte forligspartierne. hans.peter.kragh@nordjyske.dk