Thy Hallens svage sider forstærkes

Den tagkonstruktion, der gav efter for vægten af vinterens snemasser var for svagt konstrueret. Andre steder i Thy Hallen er der konstruktioner, der er lavet på samme måde, og de skal nu ses efter og forstærkes. Arkivfoto

Den tagkonstruktion, der gav efter for vægten af vinterens snemasser var for svagt konstrueret. Andre steder i Thy Hallen er der konstruktioner, der er lavet på samme måde, og de skal nu ses efter og forstærkes. Arkivfoto

Der er foreløbig afsat 560.000 kroner til forstærkning af konstruktioner THISTED: Februars kollaps i Thy Hallen skal gerne være et enkeltstående tilfælde. Derfor skal de konstruktioner i halkomplekset, som er opført efter samme principper nu ses grundigt efter og forstærkes, så svage punkter i konstruktionerne fjernes. Kommunens udvalg for miljø og teknik har godkendt, at der kan bruges 560.000 kroner fra kassen, dels til beregninger på, hvor konstruktionerne skal gøres stærkere, dels til at gennemføre forstærkningsarbejderne. - Det beløb, vi har godkendt, baserer sig udelukkende på skøn, siger udvalgsformand Ole Westergaard (V) om beløbet på 560.000 kroner. - Hvad den reelle pris ender med at blive, har vi ingen viden om her og nu, siger han. I slutningen af februar brasede taget over den vestlige del af centerhallen sammen under vægten fra store mængder fygesne. Tekniske undersøgelser har efterfølgende påvist, at årsagen var, at tagkonstruktionen var underdimensioneret set i forhold til de normer, der gælder i dag. Samtidig peger teknikernes rapport på, at der andre steder i hallen er tagkonstruktioner, som er udført efter de samme principper, som det sammenstyrtede tag. Konkret drejer det sig om centerhallens anden gavl samt to gavle ved træningshallen. De tre gavle skal derfor undersøges nærmere. Desuden skal det undersøges, om der andre steder i Thy Hallens tagkonstruktioner er risiko for ophobning af sne. Det gælder blandt andet det flade tag over motionscentret samt et fladt tag, der ligger i læ af den nye svømmehal. Træningshallen ejes af Thisted Gymnasium, så inden undersøgelserne her sættes i gang skal det undersøges, om, gymnasiet vil udføre undersøgelserne selv eller om det vil koble sig på kommunens projekt - mod efterfølgende selv at betale udgifterne. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk