Thy lukker fem skoler

Bred enighed i Thisted Byråd om at flytte 7. klasser.

Fra august 2011 vil der ikke længere være undervisning på folkeskolerne i Skjoldborg, Klitmøller, Hundborg, Stagstrup og Øsløs. Derimod bevares andre skoler, der også har været varslet lukket i forbindelse med den to måneder lange høringsfase om ny skolestruktur i Thisted Kommune. Det er skolerne i Hillerslev, Sennels, Østerild og Tilsted, der i debatfasen har været foreslået etableret som afdelingsskoler under en større skole samt undervisningsstedet i Vorupør, der skulle have været helt nedlagt. Mindste skole består Mest overraskende er det, at skolen i Vorupør får en plads på landkortet, da det er kommunens mindste, men et flertal i byrådet har altså ment, at det ville være for langt at transportere børn fra børnehaveklassen de 15 kilometer til Sjørring Skole. Mest delte var byrådet i spørgsmålet om skolerne på Hannæs. Her valgte et flertal på 18, at Tømmerby Skole skal varetage undervisningen for 0.-6. klasse, mens Vesløs bliver hjemsted for overbygningen, altså eleverne i 7.-9. klasse. Diskussionerne på Hannæs har været så heftige, at det har skabt dybe sår i et ellers sammenhdængende samfund. Byrådet besluttede også, at 7. klasserne skal flyttes til overbygningsskolerne, ligesom det blev besluttet, at overbygningsskolerne i den sydlige del af Thy skal reduceres fra fire til én. Men det skal ske over tid, sådan at det først sker, når elevtallet generelt er faldet så meget, at der kan være plads til dem, uden at det er nødvendigt at bygge til i Hurup (hvor Bedsted og Vestervig flytter til) og Snedsted (hvor Koldby flytter til). Baggrunden for, at Thisted Byråd slanker skolestrukturen er, at elevtallet falder med 110 hvert år over de næste fem år. Hensigten med at samle eleverne på færre skoler er at skabe en bedre økonomi på den enkelte skole, sådan at timetallet kan sættes op. Mål at spre 10 millioner kroner Byrådets mål var at spare ti mio. kr. på skolestrukturen, men med de politiske kompromis'er, der blev opnået, nås sparemålet ikke helt. Så nu skal politikerne i gang med at finpudse budgettet. Forældrekredsen omkring en af de skoler, der lukkes, er parat til at etablere en friskole fra næste år. Det vil ske i Klitmøller meddeler talsmanden, Thomas Baun. Byrådet besluttede i aftes også at slanke dagpasningsstrukturen, sådan at der lukkes fire børnehaver: Sylen i Klitmøller, Mariehønen i Øsløs, Mælkebøtten i Thisted og Skjoldborg Børnehave. Børnehuset i Vorupør bevares.