Thy og Hannæs skal have fælles energi

En ny plan for el og varme i Thy betyder bred fælles forsyning fra nord til syd

Ifølge tankerne skal de fleste byer i Thy med et varmeværk kobles sammen og udnytte hinandens muligheder. Lars Toft Hansen understreger, at de naturgasfyrede værker (røde punkter) ikke nødvendigvis kan være med før naturgasselskaberne er taget i ed.Illustration: Thisted Varmeforsyning

Ifølge tankerne skal de fleste byer i Thy med et varmeværk kobles sammen og udnytte hinandens muligheder. Lars Toft Hansen understreger, at de naturgasfyrede værker (røde punkter) ikke nødvendigvis kan være med før naturgasselskaberne er taget i ed.Illustration: Thisted Varmeforsyning

Det seneste fjernvarmeprojekt, hvor Hillerslev blev koblet sammen med forsyningen fra Thisted, viser, at grænserne for fjernvarme er udvidet betydeligt. Den viden ligger blandt andet til baggrund for en tankerne om en ny varmeplan for hele den nye Thisted Kommune, som Thisted Varmeforsyning har præsenteret for byrådet. En plan som betyder en helt ny måde at tænke på, når der skal leveres varme og elektricitet: - Vi har oplevet, at der stort set ikke er tab på ledningen til Hillerslev, fortæller formanden for Thisted Varmeforsyning, Lars Toft Hansen. Derfor er der i dag ikke de store tekniske hindringer for, at hele Thy kan blive koblet sammen med fjernvarmeledninger fra Hanstholm og Frøstrup i nord til Vestervig og Ydby i syd: - På den måde kan vi udnytte alle værkernes produktion, siger han. Vind og bølger Ideen om en fælles varmeforsyning for et større område er ikke ny i Danmark, men det nye er, at projektet også trækker muligheden for elproduktion fra vindmøller og bølgeenergi med og desuden åbner døren for, at biogasproduktion kan blive en del af el- og varmeforsyningen: - Vi skulle gerne hen til, at Thy bliver C02-neutral, siger Lars Toft Hansen. Thisted Kommune har taget godt imod forslaget og besluttet at søge Energistyrelsen om midler til det videre projektarbejde. Pengene ligger i en statslig pulje en lille halv milliard kroner, som netop beskriver projekter af denne type: ”Fremme af energiteknologi, der på en gang bidrager til forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og reduktion af udledningen af drivhusgasser.” Lars Toft Hansen siger, at der nu skal inviteres til et møde med alle energiproducerende parter i Thy i slutningen af september.