Kunst

Thy og Mors går i alliance om kunst

Kulturelt Samråd i Thisted Kommune arbejder efterhånden rigtig meget sammen med Kulturelt Samvirke på Mors - nu om et nyt projekt om kunst på egnens arbejdspladser.

Kulturelt samarbejde mellem Mors og Thy er her repræsenteret ved fra venstre Niels Otto Degn, formand for Kulturelt Samvirke i Morsø Kommune, og Ole Skovgaard Petersen, formand for Kulturelt Samråd i Thisted Kommune. De to kulturparaplyer har efterhånden flere fællesprojekter. Det seneste handler om at få kunst eller rettere kunstnere ud på arbejdspladserne. Foto: Diana Holm

Kulturelt samarbejde mellem Mors og Thy er her repræsenteret ved fra venstre Niels Otto Degn, formand for Kulturelt Samvirke i Morsø Kommune, og Ole Skovgaard Petersen, formand for Kulturelt Samråd i Thisted Kommune. De to kulturparaplyer har efterhånden flere fællesprojekter. Det seneste handler om at få kunst eller rettere kunstnere ud på arbejdspladserne. Foto: Diana Holm

"Alliance Kunst-Arbejde"? Ja, det lyder ikke helt så mundret. Det medgiver Ole Skovgaard Petersen, formand for Kulturelt Samråd i Thisted Kommune, og Niels Otto Degn, formand for Kulturelt Samvirke i Morsø Kommune. De to kulturparaplyer er sammen om projektet, der har fået tilskud på 143.000 kr. fra LAG Thy-Mors og 205.000 kr. fra Kulturpuljen Nordjylland. Ydermere er man gået i samarbejde med Rotary, der via sine medlemmer hjælper til med de mere juridiske aspekter af projektet. Projektet går ud på at få kunst ud på arbejdspladserne. Ja, faktisk ikke bare kunst, men en arbejdende kunstner i tre uger. Og det er det, pengene bl.a. skal gå til. Så ingen virksomheder skal være afskåret på grund af økonomien: - En virksomhed kan selv indgå en aftale med en kunstner. Ellers har vi en liste over interesserede kunstnere, som er professionelle. Vi taler om professionelle kunstnere, uden at vi vil definere alt for snævert, hvad det er, siger Niels Otto Degn. Der som tidligere AF-chef og jobcenterchef - og nuværende afdelingschef i Morsø Kommune med ansvar for arbejdsmarkedsforhold - gerne vil kombinere sine professionelle interesser med sin fritidsinteresse for kunst og kultur: - Jeg tror på, at virksomheder, der i disse krisetider kan finde overskud til at tænke nyt og åbne sig over for omverdenen, også er dem, der har et potentiale til at skabe fremdrift og en vej ud af krisen, siger han. Niels Otto Degn vil da også godt bidrage med et par ideer: - Kunne man tænke sig, at vores fælles landbrugsskole gik ind i et landartprojekt, og kunne man tænke sig, at en kunstner illustrerede sparekassens værdigrundlag, spørger han.